2min

Tags in dit artikel

, ,

Bij zo’n beetje ieder bedrijf zijn IT-middelen niet meer weg te denken. Wanneer ze op de juiste manier ingezet worden, neemt de efficiëntie van werknemers toe en heb je ook tools in huis waarmee je jezelf kan onderscheiden van concurrentie. Toch blijkt het succes van IT stimuleren en daarmee het maximale uit technologie halen lastig. Dell Technologies (Dell Technologies oplossingen zijn mogelijk gemaakt door Intel) liet onlangs onderzoek uitvoeren om hier wat meer duidelijkheid over te krijgen, en bracht daarmee de huidige status van middelgrote bedrijven (minder dan 500 medewerkers) en IT in kaart.

De algemene conclusie van het onderzoek is dat organisaties al goed gebruikmaken van IT en dat ze eigenlijk ook wel van plan zij om nieuwe technologieën in te zetten. Toch worden ze geconfronteerd met een reeks uitdagingen. Bedrijven worstelen bijvoorbeeld met informatiebeveiliging, kosten, het aannemen en behouden van personeel en toenemende regelgeving rond gegevensbeheer. Vanwege de omvang van de ondervraagde organisaties, ontbreekt het aan budgetten die grotere organisaties wel hebben. Voor middelgrote bedrijven is zoveel mogelijk hulp van IT-leveranciers daarom cruciaal, alleen dan kunnen uitdagingen en zorgen geadresseerd worden.

Deze hulp is ook belangrijk voor het benutten van kansen en het voorbereid zijn op de toekomst. Zo vinden de Nederlandse bedrijven virtual- en augmented reality, data analytics en kunstmatige intelligentie en machine learning de belangrijkste technologische kansen van het moment. Daarnaast verwachten de organisaties het nodige te bewerkstelligen met systeem- en softwaremodernisatie. Uiteindelijk schetst onderstaande whitepaper een goed beeld van de investeringen die je kan maken, en gaat daarbij ook in op zaken om rekening mee te houden voor succes.