5min

Microsoft heeft de licentieprogramma’s voor gebruikers van zijn clouddiensten op de schop gegooid met de introductie van New Commerce Experience (NCE). Het nieuwe platform moet orde scheppen in de oude complexe licentiestructuur voor channelpartners, maar ook grootzakelijke en individuele klanten van de techgigant. Helaas blijkt NCE toch nog veel nadelen te hebben.

Microsoft is sinds 2019 bezig met het vereenvoudigen van licentieprogramma’s in het oude Cloud Solution Program (CSP) voor abonnementen op zijn clouddiensten. Dit waren vooral de licentieprogramma’s voor channelpartners als Cloud Service Providers (CSP’s) en Managed Service Providers (MSP’s). In de programma’s zijn onder meer facturering, aantallen, op- en afschaling en loopduur voor licenties vastgelegd. Bestaande licentieprogramma’s uit het oude CSP als Open License en Select Plus komen met NCE te vervallen.

Het Microsoft NCE Platform startte met de vereenvoudiging van de licentieprogramma’s voor de Azure public cloudomgeving. Eind vorig jaar werd het programma uitgebreid naar andere clouddiensten, zoals Microsoft 365, Dynamics 365, Windows 365 en het Power Plus-portfolio.

De techgigant ziet het NCE-platform als een complete wijziging van hoe channelpartners, maar ook andere klanten, de clouddiensten van de techgigant afnemen.

Structuur NCE

In het nieuwe NCE Platform zijn twintig bestaande licentieprogramma’s geherstructureerd naar drie programma’s. Dit zijn een licentieprogramma voor channelpartners als CSP’s en MSP’s, een programma voor grootzakelijke klanten en een self-serviceprogramma.

De licentieprogramma’s bestaan uit een maandelijks en een jaarlijks abonnementsmodel. Later dit jaar komt daar een driejarig abonnement bij. De nieuwe licentieprogrammastructuur en bijbehorende abonnementsmodellen gelden alleen voor commerciële bedrijven. Overheden en non-profitorganisaties zijn uitgezonderd.

Tijdspad

Microsoft wilde NCE al aan het einde van het afgelopen jaar verplicht maken, maar dit werd toen uitgesteld naar januari van dit jaar. Dit om CSP’s en MSP’s en de van hen afhankelijke kleinere resellers en directe klanten makkelijker te onboarden.

Vanaf begin maart moeten nieuwe en nu hernieuwende abonnementen alleen via NCE worden afgesloten. Houders van nog geldende CSP-abonnementen kunnen de termijn nog afmaken. Vanaf half maart wil Microsoft dat alle CSP- en MSP-abonnementen naar het nieuwe licentieprogramma zijn overgestapt. Vanaf juli 2022 moeten alle hernieuwde abonnementen via de nieuwe structuur worden aangeschaft. Vanaf juli 2023 moeten alle nog bestaande oude CSP-programma-abonnementen zijn omgezet.

Voordelen NCE

Als belangrijkste reden voor de herstructurering van de licentieprogramma’s geeft Microsoft aan dat NCE channelpartners en andere klanten meer keuzevrijheid biedt. Ook zouden ze makkelijker licenties kunnen aanschaffen en beheren en besparen op de licentiekosten. Daarnaast standaardiseert NCE het aanbod van licenties en abonnementen voor de diverse clouddiensten. Klanten krijgen dus meer flexibiliteit, eenvoud en efficiency voor hun licenties en abonnementen.

NCE maakt klanten het niet makkelijker

De vraag is of eindklanten met NCE wel echt de beloofde flexibiliteit, kostenbesparingen en efficiency krijgen. Een nadere bestudering geeft een ander beeld.

Wanneer we naar de nieuwe abonnementsmodellen kijken, is de komst van een maandelijkse abonnementsoptie toe te juichen. Voor veel eindklanten brengt dit de gewenste flexibiliteit en efficiëntie. Vooral vanwege het tussentijds eenvoudig op- en afschalen in het aantal licenties. Hiermee kunnen makkelijk pieken en dalen worden opgevangen.

Toch heeft dit abonnement ook een groot nadeel. De prijs van de maandelijkse optie is duurder dan die van een jaarabonnement; tot wel 20 procent hoger. Deze hogere abonnementskosten moeten worden bijgeteld bij de vorig jaar aangekondigde prijsverhoging tot 25 procent die Microsoft voor zijn producten doorvoert. Deze hoge prijs leidt dus niet tot de kostenverlaging die de techgigant voor zijn nieuwe NCE-licentieprogramma belooft.

De ‘premium pricing’ zorgt er ook voor dat de techgigant eindklanten ‘geforceerd’ een jaar- of driejarig abonnement laat afnemen. Het gaat eigenlijk in tegen het hele ‘flexibiliteits-principe’ dat het gebruik van clouddiensten moet brengen met keuzevrijheid als centraal punt.

Andere nadelen van een maandelijkse abonnement zijn dat bij annulering na 72 uur toch het volledige maandbedrag moet worden betaald en dat de prijs per maand flexibel is. Het laatste betekent dat klanten met een maandelijks abonnement met verschillende prijzen te maken kunnen krijgen, terwijl de kosten voor de andere abonnementsvormen voor de duur van de periode zijn vastgelegd.

Nadelen voor langere looptijd

De abonnementen met een langere looptijd in NCE zijn helaas ook niet zaligmakend. Met het maandelijkse abonnement kunnen klanten ten minste nog licenties op en afschalen, bij de jaarlijkse en driejaarlijkse abonnementen is dat niet mogelijk. Voor deze abonnementen kan het aantal licenties alleen worden opgeschaald.

Een ander nadeel bij deze abonnementen is dat zij pas na de volle looptijd kunnen worden opgezegd. Microsoft houdt zijn klanten dus strak aan de abonnementsperiodes en biedt zo ook weer minder flexibiliteit.

Onrust onder channelpartners

Channelpartners van Microsoft zitten ondertussen niet stil. Op verschillende plekken op Reddit klagen zij over de nieuwe opzet van de NCE-licentieprogramma’s en de bijbehorende abonnementen. Vooral de aanpak voor de maandelijkse abonnementen en specifiek de prijsverhoging ligt onder vuur.

De diverse partners, vooral middelgrote en kleinere CSP’s, MSP’s, klagen dat zij de prijsverhoging van 20 procent niet aan hun eindklanten kunnen verkopen. Zeker niet als deze boven op de al aangekondigde prijsverhoging voor de producten komt.

Daarnaast zijn ook de opzegtermijnen van de langdurige abonnementen een probleem. Veel channelpartners houden zich bij langdurige abonnementen met hun klanten niet helemaal aan de contractstermijn. Zij gaan er vaak flexibeler mee om en bieden eindklanten de mogelijkheid eerder uit te stappen. Doordat Microsoft nu het tussentijds stoppen van deze abonnementen onmogelijk maakt, vinden channelpartners dat zij hun klanten niet meer de flexibele dienstverlening en mogelijkheden kunnen bieden die zij gewend zijn te leveren.

Voor channelpartners zelf kan het ook betekenen dat, wanneer eindklanten bijvoorbeeld failliet gaan, zij nog steeds de binnen het NCE-programma door de klanten afgenomen abonnementen tot de eindtermijn moeten doorbetalen. Het getuigt ook weer niet van de betere flexibiliteit die de komst van NCE zou moeten opleveren, geven bezorgde channelpartners aan.

Conclusies

Microsoft lijkt met de introductie van NCE zijn channelpartners en eindklanten geen plezier te doen. Voor de maandelijkse abonnementen maakt vooral de 20 procent hogere prijs het lastig dit abonnement af te nemen. De langdurige abonnementen zijn wegens het ontbreken van downgraden en het verplicht uitdienen van de contractstermijn ook niet aantrekkelijk. Dit vergroot de flexibiliteit binnen de nieuwe licentieprogramma’s niet.

Ook het argument van meer kostenbesparing is ver te zoeken, aangezien klanten meer moeten betalen voor de meest flexibele optie. Uiteindelijk wordt de nieuwe licentiestructuur via NCE hierdoor niet echt efficiënt.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat de definitieve implementatie van het vernieuwde vereenvoudigde en geoptimaliseerde licentieprogramma NCE van Microsoft gewoon door. We zijn benieuwd of de techgigant zich de kritiek meer gaat aantrekken en misschien toch met betere voorwaarden komt.