6min

Bij veel bedrijven speelt nog steeds de vraag hoe ze hybride werken optimaal vormgeven. De tijd dat iedere medewerker al zijn werkuren op kantoor doorbrengt lijkt heel lang geleden, terwijl ondertussen uitsluitend thuiswerken voor mening leidinggevende en collega niet wenselijk is. Tijdens het recente evenement Masterclass Trends in Business voor ondernemers, mogelijk gemaakt door T-Mobile, gingen verschillende marktexperts in gesprek over het inspelen op de toekomst van werken.

Hoewel het evenement van T-Mobile sprekers met verschillende invalshoeken kende, leken veel aanwezigen het erover eens dat de behoeften van de medewerker een crucialere rol spelen. Zeker in een schaarse arbeidsmarkt is het belangrijk om te kijken wat een werknemer wil. Het voldoen aan die behoeften kan het verschil maken om een aantrekkelijke werkgever te zijn en blijven.

Vooral door op de behoefte van kenniswerkers in te spelen kan je dat stapje extra zetten. Bij deze beroepsgroep is hybride werken immers populair, omdat er veel met de computer gewerkt wordt. Toch zullen ondernemers, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, met uiteenlopende voorkeuren te maken krijgen.

Verschillende behoeften

Dat komt mede doordat sommige kenniswerkers wat conservatiever tegenover werken staan dan anderen. Een conservatieve medewerker kan het bijvoorbeeld fijn vinden om 40 uur per week in een traditionele kantooromgeving zijn taken uit te voeren. Als je hem een bureau geeft met een computer zullen de targets waarschijnlijk wel gehaald worden.

Richt je als bedrijf je hele kantooromgeving in voor een dergelijke groep kenniswerkers, dan zal het lastig worden om ander talent aan te trekken. Vaak wordt aangenomen dat millennials en generatie z met een nieuw soort eisenpakket komen. Je kan dan denken aan ontspanningsruimtes, tafelvoetbaltafels en zelfs discotheken. Het kunnen middelen zijn om nieuwere generaties naar het kantoor te lokken of juist voor jou als werkgever te laten kiezen.

Zaak is dus dat ondernemers zich bewust zijn van uiteenlopende behoeftes en op basis daarvan tools beschikbaar stellen. Wil een medewerker het liefst vier dagen thuiswerken en een dag op kantoor om het best te functioneren, dan dient het gefaciliteerd te worden. En wat willen ze op dat kantoor vervolgens doen?

Artikel gaat verder na onderstaand kader

Sleutelrol voor connectiviteit

Nu de werkvloer in principe overal is, van thuis tot aan kantoor, is het belangrijk om extra na te denken over connectiviteit en bereikbaarheid. Hybride werken is alleen mogelijk met continuïteit en connectiviteit, wat voorwaarden zijn voor slagvaardiger en slimmer ondernemen. Kunnen medewerkers altijd en overal werken? Die vraag kan grotendeels beantwoord worden door na te denken over de connectiviteit.

T-Mobile wil die sleutelrol innemen en ondernemers helpen een veilig bedrijfsnetwerk te realiseren voor het hoofdkantoor en andere locaties. Hiervoor biedt he snel vast zakelijk internet, IP-VPN voor besloten communicatie, Cloud Connect voor een veilige cloudomgeving en Ethernet Connect om meerdere locaties een betrouwbaar besloten netwerk te bieden. Met SD-WAN is er de optie voor een geïntegreerde netwerkoplossing die veilig internet biedt op iedere locatie en in alle cloudsystemen. Ingebouwde slimme functies in het netwerk moeten tot optimale connectiviteit leiden en applicaties altijd beschikbaar maken.

T-Mobile wil mkb’ers en grootzakelijke bedrijven ondersteunen als connectiviteitpartners, door ze te helpen bij het opzetten van de bedrijfsnetwerken. Het beschikt ook over een 5G-netwerk om mobiel werken te ondersteunen, wat bijvoorbeeld videocalls en audio onderweg stabieler maakt. T-Mobile biedt de mogelijkheid om de functionaliteit van een telefooncentrale (PBX) te combineren met het mobiele netwerk, om een volwaardige cloudoplossing te realiseren. Bovendien werkt T-Mobile samen met Microsoft voor Teams Telefonie. Daardoor kan je bedrijf van een integratie van Microsoft Teams met vaste en mobiele telefonie gebruikmaken.

Na het tussenkopje ‘Vertrouw medewerkers, laat ze hybride werken’ in dit artikel vertellen we ook nog wat over afdelingen en teams binnen bedrijven verbinden door werkwijzes. Het mag echter duidelijk zijn dat connectiviteitstechnologie een voorwaarde is voor het hybride werken.

Hoe ziet de ideale werkweek eruit?

Een ander discussiepunt op het evenement ging over het aantal werkuren in een week. Filosoof Martijn Aslander, die veel aandacht besteedt aan het inrichten van werk, kwam met een verhaal over een maximum van vijf werkuren per dag als kenniswerker. Volgens hem is de 40-urige werkweek ooit bedacht voor fysieke arbeid. Hij haalt echter onderzoeken aan waaruit blijkt dat het model van 40 uur per week werken niet los te laten is op kantoorpersoneel.

Werknemers zouden na vijf uur niet meer goed kunnen focussen. Aslander stelt dat je kenniswerkers na een werkdag van vijf uur af kan schrijven. Al het werk dat na die tijd uitgevoerd wordt, gebeurt volgens Aslander met fouten. Hij geeft aan dat de hersens van een mens niet gemaakt zijn voor meer uren per dag. Na vijf uur continu focussen zouden ze op nieuwssites en social media rond gaan kijken. Bovendien hebben ze door die oprekking naar acht uur in zijn optiek minder ‘recharge’-tijd, iets wat wel nodig is.

Zijn suggestie is dan ook om kenniswerkers tegen hetzelfde salaris vijf uur per dag te laten werken. Volgens Aslander krijgen ze in die tijd genoeg gedaan zonder fouten te maken. Dat is waardevoller dan plichtmatig 40 uur te werken, waarvan 15 uur naar zijn mening foutgevoelig zullen zijn.

Balans vinden

Het verhaal van Aslander sluit tot op zeker hoogte aan bij de spreker na hem, Chief Hybrid Officer Shanna Bosmans van Microsoft Nederland. Zij stelt dat duurzamer werken bij veel bedrijven wat extra aandacht mag krijgen. De ‘quiet quitting’-trend, waarbij een werknemer zijn werk doet en niets extra’s, is wat haar betreft een voorbeeld van duurzaam werken. “Het is een tegenbeweging dat het niet altijd maar meer en meer moet zijn. Zo hoop je het te zien. Het kan weliswaar geïnterpreteerd worden als ongemotiveerd, maar het is wel van belang dat er gezonde en duurzame werkgewoontes zijn”, aldus Bosmans. Ze wijst erop dat quiet quitting ook op de lange termijn gericht is en kan leiden tot minder burn-outs.

Bosmans geeft verder aan dat Microsoft Nederland rituelen heeft om werk duurzamer te maken. Zo hamert het bedrijf erop dat werknemers bewuste keuzes maken over het bijwonen van meetings. Je wilt immers niet acht uur lang van videomeeting naar videomeeting gaan. Zoiets gebeurde voor de massa-adoptie van thuiswerken niet, dus moeten we het in het hybride tijdperk ook niet doen.

Andere rituelen bij Microsoft Nederland zijn het juist inplannen van de agenda. Medewerkers plannen focustijd in om volledig bezig te zijn met taken waar echt focus nodig voor is, zoals het voorbereiden van een presentatie en het opstellen van documenten. Daarnaast kijken ze hoe ze aan de hand van de activiteiten de plek kiezen waar ze hun activiteiten het best die dag en week uit kunnen voeren.

Lees ook eens de eerder gepubliceerde gastbijdrage waarin B2B Development & Innovations Egbert Kroon uitlegt hoe T-Mobile de toekomst van connectiviteit ziet.

Vertrouw medewerkers, laat ze hybride werken

Doordat de medewerkers van Microsoft Nederland zelf bepalen waar ze werken, lijkt de connectiviteit verloren te gaan. Binnen verschillende organisaties zal het namelijk lastig zijn om medewerkers en teams onderling te verbinden in een hybride wereld. Microsoft Nederland laat zodoende leidinggevenden flink communiceren met werknemers. Zij maken samen met de medewerker afspraken over de bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen. Het biedt een gevoel van betrokkenheid en vrijheid, want de medewerker kan zelf de taken uitvoeren waar hij wil. Zolang de afspraken maar nageleefd worden.

Als extra stap voor het op niveau brengen van connectiviteit noemt Bosmans het streven naar inclusiviteit. Je kan dan denken aan alle medewerkers betrekken bij een offline borrel, maar ook aan het online betrekken van werknemers bij initiatieven.

Microsoft Nederland besteedt daarmee veel aandacht aan het werken op basis van impact en het tot stand houden van een connectie. Wat Bosmans betreft doen andere bedrijven daar ook verstandig aan. Ze ziet nog vaak dat leidinggevenden en ondernemers wantrouwend tegenover de medewerkersproductiviteit bij thuiswerken staan. “Als dat het onderbuikgevoel is dat bij een ondernemer heerst, dan denk ik dat het belangrijk is het bespreekbaar te maken”, stelt Bosmans.

Mix faciliteren

Tijdens Masterclass Trends in Business is merkbaar dat we niet precies weten hoe de toekomst van werken eruitziet. Toch lijkt hybride werken in ieder geval voorlopig populair te blijven. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is het verstandig om hybride werken te faciliteren. Op die manier kan je tegemoetkomen aan de wensen en eisen van personeel en potentiële sollicitanten. Medewerkers kunnen het werk als prettiger ervaren, waardoor het bedrijf beter gaat presteren.

Tip: T-Mobile Nederland werkt samen met Lyfo aan zakelijk dual sim-aanbod