5min Devops

Voor low-code/no-code applicaties heb je een integratiepartner nodig

Insight: Low-Code

Voor low-code/no-code applicaties heb je een integratiepartner nodig

Steeds meer bedrijven storten zich op low-code en no-code. Het doel daarbij is sneller applicaties ontwikkelen of features toevoegen aan hun huidige enterprise SaaS-oplossingen. Waar ze echter steeds vaker tegenaan lopen is dat er data gecombineerd moet worden, data uit verschillende bronnen. Om die data goed te verzamelen is het verstandig om een integratiepartner te gebruiken.

Bij het bouwen van een applicatie, of je dit nou doet door zelf te programmeren of door een low-code of no-code platform te gebruiken, waarbij je data wil gebruiken uit een externe bron zal je gebruik moeten maken van een API (Application Programming Interface). Die data kan van de website komen, maar ook uit een CRM- of ERP-systeem. Een API is een manier om op de achtergrond met een applicatie te praten om data uit te wisselen. Om dit goed te doen moet de ontwikkelaar of degene die de applicatie ontwikkelt zich goed inlezen in de documentatie van een API. Zo weet hij hoe de API werkt, hoe de data wordt aangeleverd en in welke formaten. Een veelvoorkomend voorbeeld is dat de datum van een record op vele manieren kan worden aangeleverd. Dit maakt het koppelen met een API soms een lastig proces, zeker als de API in ontwikkeling is en er nog weleens wijzigingen plaatsvinden in de manier waarop die moet worden aangeroepen of hoe de data wordt aangeleverd.

Verschillende integratiepartners

Daarom zien we steeds meer bedrijven overstappen op een integratiepartner. Niet langer praten zij direct met de API van de applicatie waarmee ze willen communiceren, maar praten ze met een integratiepartner. Deze partner zorgt ervoor dat die alle of in elk geval zoveel mogelijk API’s kent en deze ook goed onderhoudt. Dit soort integratiepartners heb je net als alle online diensten in vele hoedanigheden. Je hebt de kleinere diensten als Zapier en Automate.io. Deze kennen redelijk wat API’s, maar ondersteunen vaak alleen de meest voorkomende functies en vereisen dat de gebruiker vooral zelf data formats controleert.

Enterprise integratie

Daarnaast heb je integratiepartners als Dell Boomi en MuleSoft, die zich meer richten op de enteprise-organisaties met meer eisen. Deze partners leveren connectors en ondersteunen vervolgens de volledige API. Hierdoor is het mogelijk om alle data uit een SaaS-applicatie te halen en te hergebruiken. Ook zien we dat deze bedrijven al wat verder zijn met het toepassen van automatische handelingen. Het formaat van een datum kan bijvoorbeeld automatisch omgezet worden, of er kunnen zelfs filters worden toegepast op een dataset om tot betere resultaten te komen. Dit zijn integratiepartners die net even wat verder gaan. Daarnaast onderhouden ze de API’s van alle diensten om ervoor te zorgen dat gebouwde connectors blijven werken. Iets wat essentieel is voor enterprise-organisaties.

Deze partners zijn ook wat verder als het aankomt op analytics. Ze kunnen heel goed in kaart brengen hoeveel transacties er hebben plaatsgevonden en welke conclusies daaraan verbonden kunnen worden.

Uiteindelijk is de grootste toegevoegde waarde dat ze de kennis van de API’s overnemen van de eindgebruiker die een applicatie moet ontwikkelen. De gebruiker hoeft niet langer een hele API uit te pluizen om de juiste connecties te maken, de connecties kunnen ook simpelweg middels drag-en-drop gemaakt worden. Zowel Dell Boomi als MuleSoft kunnen met vrijwel alle low-code-platformen overweg.

MuleSoft

Wel is MuleSoft een aantal jaar geleden overgenomen door Salesforce. MuleSoft positioneert zichzelf nog steeds als een onafhankelijk platform dat met iedereen overweg kan, ook met concurrenten van Salesforce. Het is echter geen geheim dat het low-code-platform van Salesforce vergaande integraties krijgt met MuleSoft, zodat het verbinden met externe SaaS-oplossingen nog eenvoudiger zal worden. Voor bedrijven is het uiteindelijk wel handig om voor één integratiepartner te kiezen, dat maakt het eenvoudiger om applicaties en integraties te beheren.

Integratiepartners investeren in AI en machine learning

Deze vorm van datakoppelingen en integraties is niet nieuw, bedrijven doen het al jaren via de zogenaamde API’s. Het uit handen geven van dit API-beheer is wel iets van de laatste jaren. Daarom zijn er ook nog redelijk veel integratiepartners te vinden. We verwachten dat hier de komende jaren nog veel ontwikkeling in gaat komen, nu deze diensten groter worden en de focus op machine learning en het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI) meer prioriteit krijgt. Uiteindelijk zou het uitwisselen van data en het verbinden van verschillende applicaties nog veel eenvoudiger moeten kunnen, als er AI op kan worden toegepast. Zeker voor use-cases die vaak voorkomen, bijvoorbeeld het uitlezen van klantgegevens en deals in Salesforce. Het aantal handelingen dat hiervoor nodig is, zou met AI flink kunnen worden teruggebracht.

Integratie tussen low-code-platformen en integratieplatformen

Ook zou de integratie tussen low-code-platformen en de integratieplatformen wat ons betreft nog wel beter kunnen. Op dit moment moet de integratie nog worden geconfigureerd in de omgeving van Dell Boomi of MuleSoft. Als dat binnen het low-code-platform kan, zou dat een enorme winst kunnen opleveren in de ontwikkeling van applicaties. We verwachten daar dit jaar en het komende jaar nog wel stappen in te gaan zien.