4min

Tags in dit artikel

, , , ,

GitHub doet veel beloftes met de aankondiging van Copilot X. Hoe uitgebreid gaan de AI-opties worden voor programmeerders?

In 2021 lanceerde GitHub Copilot, een AI-ondersteunde tool die zich in programmeercode specialiseert. Het nieuwe Copilot X baseert zich op GPT-4, het nieuwste AI-model van OpenAI. Dit model is op een nog grotere dataset getraind dan GPT-3, waar Copilot op draaide.

Uit onderzoek van GitHub zelf blijken developers overwegend tevreden te zijn met de opties van Copilot. Een snelheidstest tussen twee testgroepen wees uit dat ontwikkelaars met Copilot 55 procent sneller code kunnen schrijven dan zonder. Waar de Copilot-loze groep namelijk 2 uur en 41 minuten deed over een opdracht, was die groep die zich gesteund wist door AI al na 1 uur en 11 minuten klaar. Met Copilot X gaan de mogelijkheden dus nog veel uitgebreider worden. GPT-4 kan immers veel meer input tegelijk verwerken dan zijn voorgangers.

Met GitHub CoPilot X wordt GPT-4 specifiek toegespitst op programmeren. ChatGPT kan weliswaar standaard ook al aardig wat code produceren, maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Bij generatieve AI-modellen is het nuttig om deze toe te spitsen op een bepaalde taak. Dit vermindert de zogeheten ‘hallucinaties’ van een AI. Het model verzint dan als het ware ‘feiten’. Dat is niet wat je wilt als gebruiker. Met CoPilot (X) speelt GitHub hier dus op in.

TIP: GitHub, moederbedrijf Microsoft en OpenAI werden voor de rechter gedaagd wegens het mogelijke gebruik van copyright-beschermde code voor de training van diens AI-model.

Nieuwe features

De ‘X’ in de naam Copilot X vertegenwoordigt een placeholder. Het is dus een verzamelnaam voor veel verschillende functies. Op de plaats van de X kan elke feature staan waar GitHub mee op de proppen komt. We nemen ze stapsgewijs door.

Copilot Chat in actie

Allereerst Copilot Chat, waarvan het concept inmiddels bekend zal zijn: het is een chatfunctie waarbij je code kunt laten analyseren. De chatbot kan bij een stukje code uitleggen wat een variabele doet, wat de code precies doet en eventueel foutjes opsporen. Omdat de bot ‘context-aware’ is, kan het rekening houden met de specifieke aard van bijvoorbeeld de codetaal in kwestie of het doel dat het stukje code dient te bereiken.

Copilot Docs

Wie een wat algemener probleem heeft, kan terecht bij Copilot Docs. Voor programmeringstalen zijn naslagwerken beschikbaar, maar die kunnen vrij lastig zijn om door te spitten. Niet elk probleem is makkelijk te vinden met conventionele zoektermen. Daarom kan een gebruiker terecht bij Docs en een probleem beschrijven of een vraag stellen. In dat geval serveert de AI-tool de relevante passage uit de naslagwerken.

Een voorbeeld van de pull request Copilot-functie

Copilot For Pull Requests is een eenvoudige tool om de randzaken van pull requests te automatiseren. Bij grotere projecten is het moeilijk voor programmeerders om bij te houden welke wijzigingen doorgevoerd worden. Daarvoor is het gebruikelijk dat iemand omschrijft wat de wijzigingen zijn. Bij een pull request kan Copilot een samenvatting geven van wat er in de code is aangepast. Met de opdracht copilot:walkthrough geeft de tool een stap-voor-stap uitleg van de veranderingen.

Copilot CLI

De assistentie blijft aanwezig in de terminal. In de command-line interface (CLI) is Copilot CLI beschikbaar. Als een developer niet weet hoe het een actie uit moet voeren in de terminal, kan de tool een suggestie geven.

Ten slotte omschrijft GitHub de functie Copilot Voice, waarbij gebruikers in vrij normale taal kunnen omschrijven wat men graag wil bereiken via codeertaal. Op deze manier zou Copilot X dus een aanzienlijke stap vooruit zijn op het gebied van toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor mensen die niet gemakkelijk kunnen typen. Met een ‘Hey GitHub’ gaat de AI-functie luisteren.

Experimenteel

GitHub Copilot is in de basis een pair programmer, het vervangt de ontwikkelaar zelf niet. Hoewel de functies nog niet gelanceerd zijn, suggereert de uitleg van GitHub dat ze al redelijk concreet zijn. Wie echter nog wat verder kijkt op de GitHub-site, vindt nog wat extra vergezichten voor in de toekomst. In GitHub Copilot Labs is onder andere een ‘code brush’ te vinden. Deze borstel veegt als het ware computercode schoon door het te versimpelen en te verduidelijken waar nodig.

Daarnaast wil GitHub de traditioneel kale readme’s van developers uitbreiden. De AI-tool kan grafieken, tabellen en andere representaties van data genereren naast de bestaande tekst.

Kortom, in veel opzichten een ambitieuze toolset om coderen makkelijker te maken. Het is nu nog even de vraag wanneer het bedrijf de functies gaat lanceren.

Lees ook: Microsoft brengt Copilot AI naar Microsoft 365