6min

NetApp is een grote jongen in de datacenterwereld. Het bedrijf begon zo’n 25 jaar geleden als aanbieder van NAS- en daarna ook SAN-oplossingen. Recent zet het sterk in op Hyper-Converged Infrastructure en de Data Fabric, in combinatie met het recent overgenomen SolidFire. We waren dan ook best verbaasd toen we hoorden van Cloud Value Management (CVM). Dat heeft namelijk op zich helemaal niets met producten of technologie te maken. Geïntrigeerd waren we er echter eveneens door. In dit artikel stellen we de nieuwe dienst aan je voor.

Sebastian Zilch is speciaal uit Duitsland gekomen om ons uit te leggen wat CVM nu eigenlijk is. Hij houdt zich getuige zijn functietitel bezig met innovatie en nieuwe businessmodellen bij NetApp. Hieruit mogen we opmaken dat CVM onderdeel is van de toekomstvisie van NetApp.

Zilch begint zijn verhaal met stellen dat we het niet over een technologie gaan hebben, maar over een methodologie. Technologie zoals NetApp’s eigen Data Fabric stelt je in staat om meerdere ‘werelden’ in het huidige IT-landschap aan elkaar te knopen. Met andere woorden: het is een softwarelaag waarmee je zowel de cloud als je on-premises infrastructuur kunt beheren. Wat dit niet doet, is je vertellen hoeveel je elk van deze werelden nodig hebt en hoe je dit kunt bepalen. Dat is waar CVM voor is bedacht. Het is dus meer een business-oplossing dan een IT-oplossing.

Twee onderdelen

CVM bestaat uit twee onderdelen: workshop en consulting. Hieronder zie je dit schematisch weergegeven. In dat schema zijn ook de drie modules opgenomen die een rol spelen bij de totstandkoming van een uitkomst op basis van CVM. Naast technologie is er ook een zakelijke component en dient er ook gekeken te worden naar wat er juridisch allemaal gedaan moet worden.

Het grootste gedeelte van het verhaal van Zilch draait om de workshop. Die wordt namelijk ingezet om bedrijven bewust te maken van wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Als bedrijven die de workshop gedaan hebben, kunnen ze er vervolgens zelf mee aan de slag. Alleen als de klus te groot is voor het bedrijf, komt consulting om de hoek kijken.

Waar hebben we het nu eigenlijk over?

Als we wat dieper op de zaken (met name de workshop) ingaan, wordt duidelijk dat NetApp met CVM vooral duiding wil geven aan waar we het met zijn allen over hebben. Dat juichen wij in ieder geval van harte toe. Op onze redactie houden we van duiding, dat mag duidelijk zijn.

Om zijn punt kracht bij te zetten, vraagt Zilch de aanwezigen een scenario te beschrijven waarin een locatie met bloemen een rol speelt. Daaruit komen van zes aanwezigen, zes totaal verschillende antwoorden.

Iets soortgelijks krijg je echter ook als een groep mensen vraagt om digitale transformatie, cloud en data bij elkaar te pakken en die termen te duiden voor de organisatie. Zonder verdere informatie betekenen die termen namelijk helemaal niets.

Juist de leegte van dit soort begrippen is voor ons de reden om zelf nooit de term digitale transformatie te gebruiken overigens. Als je tijdens een gesprek nadat iemand die term laat vallen, doorvraagt wat hij of zij daar nu precies mee bedoelt, krijg je doorgaans ook geen bevredigend antwoord. Een buzzword is geboren en iedereen praat elkaar vervolgens lekker na.

Fooled by randomness en wat eraan te doen

In de literatuur is er een term voor het fenomeen dat we hierboven beschrijven: fooled by randomness. En als je iets niet wilt, is het willekeur. Althans, als het gaat om processen die cruciaal zijn voor je onderneming. Die willekeur moet er dus uit. Maar hoe doe je dat? Volgens Zilch draait het uiteindelijk allemaal om de waarom-vraag. In het geval van de cloud moet je je dus de vraag stellen waarom een bepaalde workload, bepaalde data of taak in de cloud zou moeten plaatsvinden. Niet gewoon zomaar naar de cloud gaan, omdat dat nu eenmaal in de mode is.

Als je die waarom-vraag eenmaal beantwoord hebt, krijg je volgens Zilch iets heel belangrijks, namelijk een doel. Uiteindelijk moet de cloud je een voordeel opleveren ten opzichte van concurrenten die de cloud niet gebruiken (een zogeheten competitive advantage).

Alleen een tekort aan opslag is bijvoorbeeld niet voldoende reden om de gang naar de cloud te maken. Er moet ook een duidelijke algemene waarde voor het bedrijf als geheel aan gekoppeld kunnen worden. Die waarde moet vervolgens ook passen binnen je businessmodel. Wegen de extra kosten van het in de cloud uitvoeren van processen op tegen wat je ervoor terugkrijgt? Maak je nog wel genoeg winst dan, of moet je bijvoorbeeld je licentiestructuur aanpassen? Dat soort vragen moeten worden beantwoord.

Confronterend

Als je als bedrijf eens goed aan de slag gaat met de waarom-vraag, kan dat behoorlijk confronterend zijn. Als voorbeeld geeft Zilch een ruimtevaartbedrijf dat aan de hand van satellietdata voorspellingen doet. Aan het begin van het proces willen ze de tijd die het duurt om accurate voorspellingen terugdringen. Die tijd staat nu op tien dagen. Instinctief willen ze dat het liefst terugbrengen naar een zo kort mogelijke tijd.

Het kan echter zijn dat dit helemaal niet per se één dag hoeft te zijn, maar dat zes dagen ook al voldoende is. Hierbij moet je er ook rekening mee houden dat er voor het terugdringen naar één dag beduidend meer geïnvesteerd moet worden dan voor het terugdringen naar zes dagen.

Het punt van Zilch bij dit voorbeeld is dat het totaal onduidelijk is of zes dagen eventueel ook al goed genoeg is. Kan het wellicht voor bepaalde data wel en voor bepaalde data niet genoeg zijn? Bedrijven weten het simpelweg niet.

Uiteindelijk draait het bij bedrijven uiteraard allemaal om de balans tussen wat er aan kosten ingestopt worden en wat er als omzetten uitkomen. Als je vooraf kunt bepalen hoeveel je kan en moet investeren in de cloud om er aan de andere kant beter uit te komen, dan kun je een beslissing nemen.

TORACOO

Daarvoor is alleen TCO (Total Cost of Ownership) niet genoeg overigens. Dat richt zich alleen maar op de kosten die er gemaakt worden, in aanschaf van hardware en licenties onder andere. Je moet de verwachte omzet ook meenemen in dit model volgens Zilch. Vandaar dat hij op de proppen komt met de afkorting TORACOO, Total Revenue and Cost of Ownership.

Uiteraard kun je niet zomaar uit de losse pols een schatting maken van de inkomsten. Om tot een beslissing te komen, gaan algoritmes aan de slag met datgene wat je invoert. Je moet de variabelen wel eerst zelf bepalen overigens. Het juist bepalen van die variabelen is uiteraard een behoorlijke klus.

Onder de streep komt er een advies uit, waarbij bijvoorbeeld meerdere aanbieders tegen elkaar worden afgezet. Het kan soms ook zijn dat je verschillende zaken bij verschillende aanbieders af moet nemen om een zo gunstig mogelijke TORACOO te hebben. Uiteraard moet je hier ook KPI’s aanhangen. Anders weet je nog niet waarom je een bepaalde keuze moet maken.

Vindt NetApp zichzelf opnieuw uit?

Als je bovenstaande gelezen hebt, vraag je je nu misschien af waarom NetApp zich in hemelsnaam gaat bemoeien met de gang naar de cloud. Je zou kunnen zeggen dat ze hiermee actief zichzelf aan het afraden zijn. NetApp heeft er vanuit het huidige businessmodel immers baat bij als zoveel mogelijk bedrijven gebruik blijven maken van hun eigen datacenters, of bijvoorbeeld colocatie-datacenters. In ieder geval niet hun data en workloads bij AWS, Microsoft of Google onderbrengen.

Je kunt het ook vanuit een ander perspectief bekijken. NetApp heeft zich gerealiseerd dat het oude businessmodel eindig is en is op zoek naar nieuwe manieren om klanten te bedienen. De cloud is nu eenmaal realiteit, dus je kunt het maar beter accepteren en je aanpassen. Adapt or die, om het maar eens op z’n Engels te zeggen.

Van dat laatste is Zilch zich terdege bewust, blijkt ook wel uit het laatste deel van zijn verhaal. Hij sluit namelijk af met de volgende uitspraak: ‘Companies need to be able to translate cloud into their competitive advantage to not be forgotten’. De CMO van het bedrijf, Jean English, gaf tijdens een gesprek dat we vorig jaar met haar hadden ook al aan dat men zo tegen de cloud aankijkt bij NetApp.

CVM om tot CVM te komen

Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat CVM een gevolg is van een CVM-analyse die NetApp eerst zelf heeft losgelaten op het eigen bedrijf. Niet in de letterlijke zin van het woord wellicht, maar wel in overdrachtelijke zin. NetApp is er dus van overtuigd dat ze hun businessmodel hiermee weer geschikt hebben gemaakt voor de toekomst. Nu is het afwachten of de potentiële klanten hier hetzelfde over denken. Wij zullen het in ieder geval in de gaten gaan houden.