6min

Tags in dit artikel

, ,

Digitale disruptie treft ieder bedrijf en elke sector. Bedrijven doen er dan ook goed aan om zelf de stap te maken naar digitale disruptor vindt open-source specialist Red Hat. Onze collega’s van Techzine.be schreven hier onlangs al over. Het bedrijf wil de eindgebruikers daar graag bij helpen, zoals bij het ontwikkelen van de juiste strategie. Techzine sprak met VP Product Marketing Margeret Dawson, onder meer over managed services en hoe open source voor leveranciers steeds belangrijker wordt.

Eerst maar even een disclaimer. We spraken Margeret Dawson begin oktober dit jaar tijdens het Red Hat Forum voor de Benelux in Breda. Op dat moment was het nog niet bekend dat het bedrijf door IBM zou worden overgenomen. Alles waarover we haar toentertijd spraken, is dus duidelijk vanuit het perspectief van Red Hat en niet voorzien van een later blauw randje.

Applicatie-first strategie

Dat gezegd, komen we maar meteen tot de kern als het gaat om hoe bedrijven, in de ogen van de open source-specialist, de cloud moeten benaderen. De leverancier vindt dat zij dit vooral niet moeten doen met een cloud-first-strategie omdat ze dan denken sneller te kunnen innoveren en de kosten omlaag brengen. De open source-specialist stelt liever applicaties of ‘application-first’ centraal. Volgens Red Hat is het belangrijker om op basis van analyse en categorisatie voor iedere applicatie afzonderlijk te bepalen wat daarvoor de beste infrastructuur is. Is een publieke cloudomgeving het beste, of een private cloudomgeving? Of toch maar on-premise?

Red Hat vindt wel dat bedrijven zich goed moeten voorbereiden op het omarmen van zo’n application-first-strategie. Ten eerste moeten zij de diensten die zij aan hun business-omgeving willen aanbieden standaardiseren. Met deze standaardisatie kunnen zij straks eenvoudiger cloudtechnologie en de diverse platformen die daarbij horen gebruiken. De volgende stap is automatisering van deze standaarddiensten, zodat ze iedere keer op eenzelfde manier kunnen worden aangeboden, uitgerold en beheerd. De laatste stap is dan de uitrol naar de verschillende cloudplatformen die bij de verschillende workloads passen.

De toekomst die de open source-specialist daarbij concreet voor ogen ziet, is dat applicaties een hybride cloudomgeving, de combinatie van bare metal, publieke en private cloud, gaan gebruiken voor zowel het toepassen als het zonder problemen verplaatsen van deze applicaties tussen de verschillende omgevingen binnen de hybride combinatie.

Inzet van OpenShift

Zelf zet het bedrijf voor het bieden van oplossingen vooral in op zijn Platform as a Service (PaaS)-platform OpenShift. Voor een hybride cloudomgeving waarbinnen eindgebruikers hun applicaties zonder problemen van het ene naar het andere platform kunnen migreren, werkt Red Hat samen met verschillende partners. Niet alleen om klanten meerdere omgevingen beschikbaar te stellen, maar ook om randvoorwaarden te faciliteren voor applicatiebeheer, van schaalbaarheid en datareplicatie tot security en compliance. OpenShift moet dit uiteindelijk allemaal faciliteren.

Daarnaast, zo laat Dawson ons weten, is ook Red Hat OpenStack nog een belangrijk onderdeel van de oplossingen van de open source-specialist om meer standaardisatie van diensten te bieden en te starten met een application-first strategie. OpenStack werkt zonder problemen samen met OpenShift omdat ze dezelfde virtualisatielaag gebruiken.

Kortom; Red Hat helpt met zijn producten binnen de verschillende eigen platforms en over deze platforms heen te implementeren. Daarnaast werkt de leverancier vanzelfsprekend hiervoor ook samen met verschillende partners. Op deze manier kunnen eindgebruikers al hun platforms integreren en applicaties op een eenduidige manier implementeren, beheren en hiertussen bewegen. Zo is het de bedoeling, aldus de open source-specialist.

Naast de focus op OpenShift en OpenStack wil de specialist het komend jaar ook de samenwerkingsverbanden met de grote publieke cloudomgevingen, Azure, Google Cloud, AWS en Alibaba voor de Chinese markt, verder gaan uitbreiden. Tevens gaat de leverancier ook meer investeren in regionale cloudaanbieders omdat die het beste de markt kennen in specifieke regio’s en weten waar klanten behoefte aan hebben.

Dit alles om, zoals Dawson het onder woorden brengt, de consistentie en stabiliteit van de Red Hat hybride cloudoplossingen te kunnen waarborgen. Klanten, die volgens haar nog vaak alleen on-premise werken, richten immers niet al hun pijlen op één publieke cloudomgeving, maar vaak op multicloud. Vanwege onder meer risicospreiding, kostenverlaging of uit overwegingen van datalocatie. Red Hat wil hiervoor de beste ondersteuning bieden.

Aanbieden van managed services

Veder ziet de leverancier, zo geeft Dawson aan tijdens ons gesprek, dat bedrijven ook steeds meer niet zelf hun hele PaaS-infrastructuur willen opbouwen en beheren. Veel liever laten zij dit een leverancier doen. Er ontstaat dus een behoefte aan managed services op dit gebied.

Ook Red Hat zelf krijgt steeds vaker deze vraag van zijn eindgebruikers. Vooral omdat het bedrijf alle benodigde verschijningsvormen van een goede PaaS-infrastructuur kan leveren, van on-premise in het datacenter van de klant of in een publieke cloudomgeving, zoals Azure van Microsoft.

Juist voor deze hyperscaler heeft Red Hat sinds begin dit jaar een joint venture met Microsoft voor het gezamenlijk beheerd aanbieden van Red Hat OpenShift. De oplossing OpenShift on Azure is een volwaardig Microsoft-product, gebaseerd op diens publieke cloudplatform en wordt ook volledig door het bedrijf uit Redmond beheerd.

Portfolio voor beheerde diensten

Red Hat ziet duidelijk brood in deze beheerde diensten en wil deze in de nabije toekomst ook misschien onder eigen vlag gaan aanbieden, naast die via partners. Klanten hebben hierbij uiteindelijk de keuze hoe zij het beheer laten uitvoeren. Door Red Hat zelf, door de partners of door een combinatie van beide partijen.

Naast beheerde diensten biedt de open source-specialist ook andere meer gerichte diensten, zoals de OpenShift Dedicated-toepassing voor publieke cloudomgevingen. Met deze dienst kunnen ontwikkelaars snel containerdiensten en applicaties ontwikkelen, bouwen en beheren binnen een door Red Hat beheerde cloudomgeving. OpenShift Dedicated wordt door de leverancier van andere OpenShift-eindgebruikers gescheiden aangeboden en voorzien van diverse security- en support-diensten.

Daarnaast worden ook onder meer de Fuse-diensten op deze manier aangeboden. Deze laatste dienst is eigenlijk een soort oplossing voor SaaS-delivery. Volgens Margeret Dawson zal het aanbod diensten die via een SaaS-, dedicated-model of via managed services worden aangeboden dus de komende tijd toenemen.

Belang van open source

Voor de toekomst ziet de VP van Red Hat dat open source, waarop het totale model van Red Hat natuurlijk is gebaseerd, voor innovatie steeds belangrijker gaat worden. Open source gaat nu de hele stack in volgens haar. Ontwikkelaars hebben daarom tegenwoordig de keus uit zoveel open source code, niet alleen Linux, om applicaties te bouwen en gebruiken deze ook. Een goed voorbeeld hiervan is het toenemende gebruik van containers, volgens Dawson een Linux-uitvinding.

Ook bedrijven zullen in de toekomst open source meer gaan omarmen voor hun IT-omgevingen. Wel maakt de VP van de open source-specialist hierbij de kanttekening dat niet alle open source-code voor enterprise-omgevingen geschikt is. Bedrijven doen daarom aan cherry picking en vragen zich goed af waarvoor ze open source precies gaan inzetten. Ze gebruiken alleen die open source-code die ze echt willen en bouwen die in binnen hun eigen applicaties. Vervolgens voegen ze dan nog wat security en life cycle management toe.

Propietary software is uitstervend ras

De toenemende vraag naar open source zorgt er ook natuurlijk voor dat open source steeds meer door softwareleveranciers wordt gebruikt. Belangrijkste redenen hiervoor zijn meer innovatie en om sneller de oplossingen te realiseren die de klanten precies willen.

Leveranciers als VMware of Oracle die nog steeds een compleet aanbod van eigen propietary- oplossingen aanbieden, zullen in de toekomst steeds minder worden. Dit soort bedrijven zijn volgens de VP van Red Hat de dinosauriërs van de toekomst. Je ziet nu zelfs die leveranciers die vroeger er nog om gelachen zouden hebben, nu ook opeens open source omarmen. Wie had bijvoorbeeld gedacht dat zelfs het grote Microsoft zijn .NET-platform zou openen? Bedrijven die dus nu nog dergelijke propietary software hebben, moeten hun platformen gaan openstellen om deel te kunnen uitmaken van die nieuwe generatie aanbieders. Dus ‘by default’, zo benadrukt de VP tegenover ons.

Red Hat’s secret sauce

Kortom, Red Hat blijft absoluut trouw aan open source, maar gaat in de nabije toekomst zijn portfolio aan diensten op een zeer diverse manier aanbieden. Of dit nu via een SaaS-model is, via de diverse publieke cloudplatforms, als dedicated service of als beheerde dienst. In alle smaken dus. Het belangrijkste hierbij is dat de uiteindelijke klanten hiervoor zelf de regie hebben. Zij willen echt bepalen hoe ze uiteindelijk de diensten geleverd willen krijgen.

Red Hat komt hen nu en in de nabije toekomst hierbij tegemoet. Dawson besluit het gesprek dat haar bedrijf nu en in de nabije toekomst deze diensten kan leveren met daarbij het vertrouwen en stabiliteit van alle oplossingen die het biedt. Dit is Red Hat’s ‘geheime saus’ aldus de VP Product Marketing.