5min

Hoe zorg je ervoor dat je de IT-infrastructuur van je organisatie up en running houdt? Een belangrijke vraag die speelt binnen bedrijven, en al helemaal in kritieke sectoren. Fouten kunnen ervoor zorgen dat bepaalde activiteiten stil komen te liggen, met alle gevolgen van dien. Een cruciale rol is weggelegd voor netwerkmonitoringsoplossingen, blijkt wanneer we directeur Peter Rog van IT-dienstverlener Wizzbit spreken.

Wizzbit heeft door de jaren heen ervaring opgebouwd rond IT monitoring. Specifiek gaat het dan om de PRTG Network Monitor oplossing van Paessler. Met deze oplossing kan een bedrijf zijn IT-infrastructuur in de gaten houden. Werkt er een bepaald onderdeel binnen de infrastructuur niet, dan brengt dat de bedrijfsvoering in gevaar. Een IT-beheerder wil dus zo snel mogelijk op de hoogte zijn van problemen zodat er direct actie ondernomen wordt. Wanneer het kan geautomatiseerd en anders door de juiste persoon in te lichten met een signaal.

Infrastructuur up en running houden in kritieke sector

Terug naar de inzet van PRTG, waar we met Rog vooral naar keken wat voor meerwaarde het kan bieden in de gezondheidszorg. Daar is netwerkmonitoring misschien wel extra belangrijk, aangezien er uitgebreide eisen gelden voor onder meer patiëntdata en kwaliteit van patiëntzorg in het algemeen. Als bijvoorbeeld een terminal van een arts niet meer werkt, waardoor de arts niet meer verder kan werken, dan moet daar zo snel mogelijk actie op ondernomen worden. Deze publieke sector heeft Wizzbit al meermaals ondersteund. Recent hielp Wizzbit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) nog, een ziekenhuis dat PRTG heeft ingericht en bezig is met het toevoegen van (kritische) omgevingen aan de monitoringssoftware.

Rog geeft aan dat we ziekenhuizen als miniwerelden kunnen zien waar van alles te monitoren valt. Denk hierbij onder andere aan röntgenapparatuur van het verpleegkundig personeel, e-mail, servercomponenten en het pinsysteem in het restaurant. Vaak zijn de infrastructuurcomponenten onder te verdelen in vier tot zes netwerksegmenten. Voorbeelden van segmenten zijn de eindgebruikers, de patiënten, de medische apparatuur, het wifi-netwerk en patiëntdata. Voor het monitoren van deze verschillende netwerksegmenten zijn ziekenhuizen volgens Rog op zoek naar een laagdrempelige tool.

De tool staat aan de basis van het draaiend houden van de organisatie.

PRTG verzamelt data uit deze segmenten binnen het ziekenhuis en controleert of ze blijven werken. Als röntgenapparatuur door PRTG gemonitord wordt, kunnen daar meerdere metingen op uitgevoerd worden. Wanneer je dit dan vanuit het dashboard bekijkt dan levert dat een berg informatie op, zoals werklijsten en de status van de opslag van de foto’s. In de praktijk zal personeel echter niet vaak naar deze informatie kijken. Ze willen het voornamelijk gebruiken als alarmeringsmechanisme. Werkt om 3 uur ’s nachts een scanner niet, dan moet er direct een protocol in werking gezet worden. PRTG stuurt dan direct een seintje naar de juiste persoon, bijvoorbeeld met een sms’je of support ticket, om het protocol op te starten. Zo komt de kwaliteit van de patiëntenzorg niet of nauwelijks in het geding.

Uiteindelijk zullen er ook veel verschillende infrastructuuronderdelen in PRTG komen te hangen waar het hele infrastructuurteam wat mee kan. Dan wordt het dus een tool waar alle infrastructuurbeheerders informatie uithalen en alarmerende seintjes van krijgen, zodat dit kritieke bedrijfsonderdeel up en running blijft. Dan staat de tool aan de basis van het draaiend houden van de organisatie.

De tool kan daarmee uitgroeien tot een oplossing die over alle andere monitoringspakketten draait. Cisco levert bijvoorbeeld software om de status van access points in de gaten te houden, en die sotware is daar goed in. Realiteit is echter wel dat er voor ieder netwerksegment zulke vergelijkbare pakketten zijn, waardoor er een versplinterd landschap ontstaat. Binnen PRTG wordt de relevante informatie voor monitoring samengebracht om zo eenvoud te realiseren en het overzicht te behouden.

Monitoring eigen maken met specifieke sensoren

PRTG biedt inmiddels een hele lijst op maat gemaakte sensoren, waar heel veel kennis van communicatieprotocollen in verwerkt zit. De sensoren verzamelen de data van de apparaten die de protocollen gebruiken. Op die manier kunnen gebruikers relatief eenvoudig sensoren toepassen. De praktijk wijst namelijk uit dat IT’ers vaak wel kennis hebben van bijvoorbeeld SNMP, maar om daadwerkelijk informatie op te halen uit soms wel duizenden endpoints in een organisatie is heel veel kennis nodig van verschillende protocollen. Dan kom je er niet door alleen kennis van SNMP te hebben. PRTG heeft die kennis wel, waardoor je binnen een paar minuten meerdere endpoints in de monitoringssoftware kan hangen. Als je bijvoorbeeld tientallen access points binnen je organisatie hebt, dan is het minutenwerk om die aan de monitoringsoplossing te hangen.

Paessler wil met zijn software zo min mogelijk limieten hebben en dus zijn er ook sensoren op maat gemaakt voor bepaalde verticals. Deze vormen een aanvulling op klassieke infrastructuurmonitoringstoepassingen en maken PRTG dus eigen voor een bedrijf.

In het geval waar we Rog over spreken, monitoring in de gezondheidszorg, zijn er met native HL7- en DICOM-sensoren specifieke toepassingen voor healthcare. Hiermee kan je vanuit protocollen praten tegen apparaten voor onder meer MRI-scans en röntgenfoto’s, om de up-to-date status van de apparaten te verzamelen. Paessler wil hierbij drie verschillende soorten data ophalen: informatie uit het Hospital Information System (master data), Labratory Information System (lab data) en Radiology Information System (radiologie data). Alleen dan kan de performance van deze systemen gegarandeerd blijven. De data wordt via de HL7 security-standaard verzonden, om de veiligheid van de persoonlijke data te waarborgen en de zekerheid te bieden dat PRTG ook niet in de gevoelige data kan kijken. De gevoelige patiëntinformatie blijft daarmee alleen beschikbaar voor de bevoegde medicus.

De komende jaren zullen er alleen maar meer IT-oplossingen in ziekenhuizen bijkomen.

De verwachting is dat de goede mix van klassieke IT-monitoring en monitoring van systemen voor patiëntzorg de komende tijd zal blijven toenemen met meer endpoints. Rog verwijst hierbij naar wat er bij het LUMC gebeurde. Daar hebben ze de afgelopen jaren aanmeldzuilen geplaatst. Dat is een onderdeel van de IT-infrastructuur dat ziekenhuizen eerst nog niet kenden, maar waar IT-beheerders nu verschillende soorten informatie over willen. Staat deze pc aan? Draait de applicatie waarmee de patiënt zich aanmeldt? Werkt de printer voor de afsprakenkaart? Dat zijn zaken die je aan PRTG kan koppelen. Waarschijnlijk zullen er de komende jaren alleen maar meer vergelijkbare IT-oplossingen in ziekenhuizen bijkomen.

We schreven al eerder over de ontwikkelingen die Paessler en PRTG doormaken. Zo wil de tool de complexer wordende IT-infrastructuur aanpakken. Het is echter ook goed te zien wat monitoringssoftware kan betekenen voor specifieke sectoren, door daar op maat gemaakte sensoren voor te leveren. Daardoor ontstaat er een oplossing die de wat klassiekere componenten in de gaten houdt, maar ook infrastructuuronderdelen die niet zo zeer met IT te maken hebben. Dit alles met als doel om organisaties up running te houden.

Wizzbit is partner van Paessler en kan vanuit die rol dus wat toevoegen. Dit met name door trainingen te bieden aan IT-beheerders. Om monitoring goed toe te passen zijn er namelijk een aantal zaken belangrijk. Uiteraard moet je weten wat je ermee kan en wat de potentie is en dat leer je tijdens een training. Een korte training van ongeveer 16 uur moet voldoende zijn om de potentie van PRTG te benutten. Volgens Rog is het namelijk een heel laagdrempelig product. IT’ers met verstand van virtualisatie en netwerkcomponenten kunnen ermee overweg.

Tip: Paessler gaat met PRTG alles monitoren; IT, IoT en de cloud