4min

We waren te gast op de DataCore Days in het Franse themapark Puy de Fou, waar we met CEO Dave Zabrowski spraken. Een perfecte gelegenheid om eens te kijken waar DataCore vandaan komt en waar het naartoe gaat.

DataCore heeft zijn reputatie opgebouwd in de wereld van Software-Defined Storage (SDS). Hiervoor ontwikkelde het bedrijf SANsymphony, een product waarmee je Software-Defined Block Storage realiseert. De softwarelaag maakt het voor organisaties mogelijk dataopslag te centraliseren. Het doel is om datatoegang, flexibiliteit en schaalbaarheid te verbeteren en uiteindelijk de kosten van opslag te verlagen.

SANsymphony blijft vandaag de dag nog steeds een kerncomponent van de DataCore-technologie. In het product wordt vandaag de dag meer dan de helft van de engineeringinvesteringen gestopt. Onder leiding van Zabrowski investeert DataCore echter niet alleen in SANsymphony, maar ook in andere technologie.

Vijfjarig beleid

Zabrowski heeft in 2018 namelijk het stokje overgenomen van oprichter George Teixeira. In datzelfde jaar kwam DataCore met zijn DataCore.NEXT-visie. Deze visie was bedoeld om na het veroveren van het datacenter (de core) ook in de cloud en de edge een significante rol te spelen. DataCore had een toekomst voor ogen om organisaties te helpen data te beheren, ongeacht waar ze zich bevinden. Om deze visie te realiseren, zijn de nieuwe oplossingen Swarm en Bolt geïntroduceerd. Swarm is gericht op object storage, terwijl Bolt zich concentreert op Kubernetes-opslag.

Met DataCore.NEXT heeft het bedrijf de visie geformuleerd om de brug te slaan tussen de kern, de cloud en de edge. Zabrowski heeft namelijk gezien dat bij dataprocessing en -analyses steeds meer behoefte is aan uitvoering op de plek waar de data zich daadwerkelijk bevindt. Op deze manier worden onnodige kosten vermeden en wordt vertraging geminimaliseerd.

Zabrowski noemt de edge in het bijzonder als nieuw aandachtspunt. Hij ziet dat steeds meer bedrijven behoefte hebben aan storage op locaties en apparaten buiten het traditionele datacenter en de cloud. Het vermogen om data lokaal te verwerken en te beheren is cruciaal voor bijvoorbeeld IoT en beeldverwerking.

Onderstaande afbeelding laat zien hoe de huidige DataCore-technologie kan helpen in iedere omgeving.

Versnel uw reis van core naar edge naar cloud.

De overkoepelende DataCore.NEXT-visie betekent ook dat de storage-leverancier de markt in de gaten houdt om nieuwe trends te identificeren. Zabrowski ziet naast Kubernetes en edge computing de groeiende mogelijkheden van AI als interessante ontwikkeling. Voor de technologie van DataCore kan AI bijvoorbeeld nuttig zijn om de infrastructuur van bedrijven proactief te optimaliseren. Aan de andere kant betekent AI ook dat er meer data opgeslagen wordt en dat er op termijn behoefte kan ontstaan voor een Software-Defined aanpak voor AI-opslag.

Richten op sectoren

Wat ook duidelijk wordt tijdens de DataCore Days, is dat de SDS-leverancier technologie kan aanbieden voor implementatie in elke enterprise-omgeving. Daar heeft het in al die jaren naar toe gewerkt. Onder leiding van Zabrowski is echter onderzocht hoe er meer waarde kan worden toegevoegd voor specifieke sectoren. Het heeft op basis daarvan twee sectoren geformuleerd om wat extra nadruk op te leggen: Media & Entertainment en de gezondheidszorg.

Voor het platform betekent het dat er extra functionaliteiten geboden worden om deze sectoren te bedienen. Zabrowski noemt als voorbeeld de features voor Media & Entertainment, de sector die extra Swarm-functies heeft voor verbeterde streamingprestaties en het sneller doorzoeken van metadata. Hoe is dat dan precies nuttig? Streamingsdiensten en videoplatformen hebben het formaat van hun videomateriaal enorm zien groeien. Sommige afleveringen kunnen wel eens vertienvoudigd zijn in omvang. Zo’n video kan bijvoorbeeld doorzocht worden op productmerken die in beeld komen, zodat het Media & Entertainment-bedrijf het merk kan benaderen voor sponsordeals.

In de gezondheidszorg wil DataCore vergelijkbare extra stappen zetten voor organisaties. Hier ziet Zabrowski extra waarde als softwarelaag om naadloos data vanaf de kern naar de edge te verplaatsen. Hierdoor kunnen artsen toegang krijgen tot kritieke patiëntinformatie, zelfs in afgelegen klinieken of bij noodsituaties. Zabrowski noemt hierbij ook de mogelijkheden van beeldanalyses. Stel dat een arts een hersenscan met behulp van technologie snel wil analyseren, dan kan daarbij gebruikgemaakt worden van de honderden voorgaande hersenscans. Op die manier worden de analyses beter. Eerder was dat simpelweg niet mogelijk omdat er de technologie niet voor was, nu kan het op papier binnen enkele ogenblikken.

Een man die een presentatie geeft op een podium.

Cultuur waarborgen

Wat zonder meer opvalt aan het tijdperk Zabrowski is dat er een enorme expansiedrift is. De capaciteiten die DataCore vandaag de dag kan bieden – van object storage tot Kubernetes storage en van cloud tot edge – zijn veelal mogelijk gemaakt door het overnemen van bedrijven. Zabrowski geeft tegenover ons aan dat zulke bedrijven overgenomen worden omdat ze goede technologie maken. Het is lastig om van voor af aan te beginnen bij het bouwen van zulke technologie als er al iets op de markt is dat bij DataCore past.

Met name op die match tussen een potentiële overnamekandidaat en DataCore gaat Zabrowski zitten. Een bedrijf moet goed matchen met de transparante bedrijfscultuur waar DataCore voor staat. Dat wil zeggen, medewerkers wordt aangemoedigd om eerlijk tegenover elkaar te zijn over de visie en technologie van DataCore. Zabrowski gelooft dat als die bedrijfswaarde gevolgd wordt, dat er weinig medewerkers het bedrijf zullen verlaten. Dat ziet hij ook terug bij de bedrijven die DataCore overneemt: daar gaan weinig mensen weg, iets wat nodig is voor de kennis over het product en de doorontwikkeling van de technologie.

Ondersteuning voor de toekomst

De reis van DataCore aan de hand van DataCore.NEXT laat drang naar innovatie en het vermogen om aan te passen aan de veranderende behoeften van organisaties zien. Met oog op de toekomst en inzet voor het overbruggen van de kloof tussen de kern, cloud en edge, belooft DataCore bedrijven te kunnen ondersteunen op iedere plek. De toekomst van SDS belooft interessant te worden, doordat DataCore zich als innovator positioneert.

Tip: DataCore slaat met Software-Defined Storage efficiëntie- en versimpelslag