4min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Microsoft heeft wederom het management opgeschud. Pavan Davuluri, die sinds september de Surface-divisie aanstuurde, leidt nu óók het Windows-team. De twee afdelingen waren in september vorig jaar juist uit elkaar gehaald, nadat het vorige hoofd van beide divisies plotseling naar Amazon was vertrokken. Dat ze nu weer bij elkaar komen, evenals het lokken van enkele AI-kanjers naar het bedrijf, toont dat Microsoft er alles aan doet om het Windows-platform klaar te stomen voor de komst van AI-pc’s.

Door het vertrek van Panos Panay naar Amazon vorig jaar, besloot Microsoft om het leiderschap over de Windows- en Surface-divisies te scheiden. Het bedrijf zette Pavan Davuluri op Surface en benoemde Mikhail Parakhin als voorman van een nieuw team ‘Windows- en web-experiences’. Door de nieuwste verandering gaat Davuluri in feite doen wat Panay deed vóór zijn vertrek. Hij heeft overigens ruime ervaring op de Surface-afdeling, waar hij al acht jaar algemeen manager was.

En Parakhin? Volgens een memo van Rajesh Jha, Microsoft’s hoofd ‘Experiences and Devices’ dat in handen is van The Verge, heeft die besloten ‘nieuwe rollen te verkennen’.

Bing, Copilot en Edge

Parakhin rapporteert momenteel aan Kevin Scott, de Chief Technology Officer van Microsoft. Het is goed mogelijk dat de ‘nieuwe rollen’ die hij verkent, weleens buiten het bedrijf zouden kunnen zijn, suggereert The Verge. Daar staat officieel overigens helemaal niets over in de memo. Voorheen werkte Parakhin aan Bing Chat -de voorloper van Copilot, waarna hij algemene engineering-verantwoordelijkheden op zich nam en onder ander de browser Edge op de schop nam.

Het afgelopen jaar was Parakhin veel op X actief, waar hij vragen beantwoordde over Copilot, de AI-assistent van Microsoft, en het gebruik daarvan in Edge. Ook etaleerde hij nieuwe functionaliteiten van allerlei Windows-toepassingen, waarbij hij een persoonlijke noot niet schuwde.

Microsoft haalt AI-expertise binnen

De verschuiving komt krap een week nadat Microsoft de komst aankondigde van Mustafa Suleyman, medeoprichter van AI-tools DeepMind (Google) en Inflection AI. Hij gaat een nieuw opgerichte AI-divisie van Microsoft leiden, gericht op consumentenapplicaties. Onder deze divisie vallen voortaan de teams van Edge, Copilot en Bing.

Tip: Microsoft presenteert zakelijke Surface-laptops met chips voor AI

En passant trok Microsoft zo’n beetje het gehele management- en personeelsbestand van Inflection AI leeg. Daardoor is het bedrijf in feite overgenomen zonder een officiele overname of verkoop. Behalve Suleyman heeft het bedrijf Karén Simonyan aangenomen, ook medeoprichter van Inflection AI. Hij gaat aan de slag als ‘chief scientist’ van de consumenten-AI-afdeling.

Overigens compenseerde Microsoft het nu aardig verschraalde Inflection AI door 620 miljoen dollar te betalen voor het in licentie nemen van diens software en LLM’s. Ook had het bedrijf 30 miljoen dollar over voor het bezweren van alle juridische consequenties die met de onofficiele overname zijn gemoeid.

Cruciaal voor succes Windows op AI-pc’s

In de memo van Rajesh Jha kondigt hij de verdere integratie aan van de Experience- en Devices-afdelingen, ofwel de software en hardware-divisies die zich met ‘silicium, systemen, ervaringen en apparaten’ rond Windows bezighouden. Volgens Jha stelt dit Microsoft in staat het komende AI-tijdperk ‘holistisch’ te benaderen, zonder een al te scherpe scheiding tussen bedrijfsonderdelen die zich met producten bezighouden en die over de softwaretoepassingen gaan.

Met andere woorden: het zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten van de hard- en software is cruciaal voor zowel het succes van Windows op AI-pc’s als dat van deze pc’s zélf. De sleutel daarvoor heeft Microsoft in belangrijke mate zelf in handen en dat gaat verder dan een Copilot-knop op de nieuwe Surface-laptops.

Copilot zou weliswaar een deel van de taken van een browser en zoekmachine kunnen overnemen, waarmee Microsoft eindelijk concurrent Google eens van serieuze repliek dient op deze terreinen. Maar bovenal wil het Windows optimaal laten renderen op de AI-pc’s die straks in grote aantallen op de markt komen.

Dat lijkt Microsoft zich inmiddels goed te realiseren. De nieuwste verschuivingen op managementniveau, met zo’n prominente rol voor high-profile AI-experts en nauwe samenwerking tussen hard- en softwareteams, onderstrepen dat.

Lees ook: Redt AI de pc-markt van een derde rampjaar op rij?

Overzicht van recente wisselingen, aanwinsten en vertrek bij Microsoft:

Pavan Davuluri

Eerder: Hoofd van Microsoft’s Surface-hardwaredivisie.
Nu: Hoofd van zowel de Windows- als Surface-teams bij Microsoft, leidt verdere integratie van de Experiences + Devices (E+D)-divisies onder leiding van Rajesh Jha.

Mustafa Suleyman

Eerder: Medeoprichter van DeepMind en Inflection AI.
Nu: CEO van Microsoft AI, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van consumenten-AI-producten, inclusief Copilot, Bing en Edge.

Karén Simonyan

Eerder: Medeoprichter van Inflection AI.
Nu: Chief Scientist van Microsoft AI onder leiding van Mustafa Suleyman.

Mikhail Parakhin

Eerst: Hoofd Advertising en Web Services, daarna Hoofd van het Windows- en Web Experiences-team
Nu: ‘Nieuwe rollen verkennen’.

Panos Panay

Eerder: Hoofd van zowel de Windows- als Surface-divisies bij Microsoft.
Nu: Hoofd Devices and Services bij Amazon.