3min

Het is een uitdagende periode om de rol van CEO op je te nemen, zeker bij een IT- en cybersecuritybedrijf. Nog steeds zijn er extreme tekorten aan arbeidskrachten, vooral in de beveiliging, terwijl steeds meer thuiswerkende medewerkers van ver buiten de firewall inloggen. En dan is er nog de alarmerende toename van cybercriminaliteit. Toch heb ik goede hoop dat bedrijven de omslag kunnen maken naar een toekomst waarin hybride werken centraal staat.

Ondanks de uitdagingen van organisaties in het huidige IT-landschap ben ik toch optimistisch gestemd over de toekomst van werk. Er is een weg voorwaarts, en daarbij zijn er feitelijk twee opties:

Optie A: Meer blijven vragen van minder mensen, terwijl de IT-risico’s toenemen

Optie B: De organisatie herijken om tegemoet te komen aan dit nieuwe landschap

Ik ben er zeker van dat de meeste mensen geïnteresseerd zijn in optie B. Herijken betekent dat je een omgeving creëert waarin IT (en de organisatie als geheel) kan gedijen in de zogenoemde Everywhere Workplace, waarbij medewerkers zowel op kantoor als op willekeurige externe locaties kunnen werken. En met gedijen bedoel ik niet simpelweg overleven. Door te herijken leg je de lat namelijk niet lager, maar juist hoger. Om die omslag te maken, moet een organisatie zich de volgende twee vragen stellen.

1. Wat kunnen we automatiseren?

De pandemie heeft het tempo van digitale transformatie versneld, maar bij veel organisaties gaat dit niet snel genoeg. Uit recent onderzoek blijkt dat de meeste (55%) van de IT-professionals tot wel acht uur per serviceverzoek hebben bespaard door hun IT-processen te automatiseren. Organisaties die ten minste 50% van hun IT-diensten hebben geautomatiseerd, geven aan tot 16 uur per serviceverzoek te besparen. Automatiseren resulteert bovendien in een betere dienstverlening, met name voor externe medewerkers.

Ook uit recent onderzoek van Salesforce blijkt dat automatiseringsoplossingen de productiviteit en tevredenheid op de werkplek verhogen. Dit onderzoek werd in oktober 2021 gehouden onder 773 automatiseringsgebruikers in de VS, en laat zien dat 89% van de respondenten meer tevreden is met hun baan en 84% meer tevreden is met hun bedrijf als gevolg van automatisering op de werkplek. Daarnaast zegt 91% van de voltijdwerkers dat automatisering hen tijd bespaart en een betere balans tussen werk en privé oplevert.

Vergeet verder niet dat automatisering het IT-team niet vervangt. Het zorgt er met name voor dat medewerkers meer vrijheid hebben om zich te concentreren op belangrijke strategische projecten die niet geautomatiseerd kunnen worden. Ook neemt het de onmogelijke last weg van het zonder goede hulpmiddelen bijbenen van de snel evoluerende en hogere IT-eisen in het continu veranderende zakelijke IT-landschap.

2. Zou iemand bij ons bedrijf willen werken?

Ik heb de rol van ceo op me genomen op een cruciaal moment in zowel de cybersecurity- als de talentmarkt. Mijn visie is om verder te bouwen aan een organisatie waarin kwaliteit voorop staat, maar die daarnaast ook een geweldige plek is om te werken. Door de opkomst van de Everywhere Workplace zijn veel bedrijfsactiviteiten gedecentraliseerd, maar dat hoeft niet te betekenen dat er ook een gedecentraliseerde bedrijfscultuur is. Belangrijk is om de bijdragen van elk individu in de organisatie te erkennen, ongeacht hun rol of positie.

Ik verwacht dat de krappe banenmarkt tot 2022 zal aanhouden. Bedrijven zullen dus creatief moeten zijn met hun wervingsstrategieën. Daarnaast moeten ze aandacht hebben voor de huidige werknemers om de bedrijfscultuur in stand te houden. Mensen willen tegenwoordig werken voor organisaties die het verschil maken. Als ze niet geloven in de visie en missie ervan verlaten steeds meer van hen hun baan. Bedrijven moeten daarom laten zien welke meerwaarde ze hebben voor de wereld. Dat ze niet enkel bezig zijn met winst maken, maar ze ook prioriteit geven aan de balans tussen werk en privé.

Onzekere weg voorwaarts

De pandemie heeft een stortvloed aan veranderingen in gang gezet, die een enorme druk hebben gelegd op de IT-afdeling. Het gevolg is dat er relatief weinig IT-professionals overblijven. Alleen al op het gebied van cybersecurity is er een tekort van naar schatting 2,72 miljoen professionals, terwijl hun werk belangrijker is dan ooit tevoren. Als je een organisatie voor de lange termijn gemotiveerd wilt houden, moet je leiding geven met oprechte integriteit en een positieve kijk op waar je nu staat en waar je naartoe gaat. De weg voorwaarts is lang en onzeker, maar als je de twee vragen hierboven als richtlijn neemt, heb je een goed beginpunt.

Dit is een ingezonden bijdrage van Ivanti. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.