ESG hoofdpijndossier? Niet met de juiste technologiekeuze

Een man in een zwart pak zit op een stoel.
ESG hoofdpijndossier? Niet met de juiste technologiekeuze

In heel Europa zijn veel organisaties druk bezig te voldoen aan de wetgeving met betrekking tot ESG-gerelateerde onderwerpen. Veel bedrijven worstelen echter met het effectief inzetten van tools om hun ESG-doelstellingen te behalen. Met als gevolg dat deze doelstellingen in sommige gevallen op een lager pitje gezet worden. Niet verstandig aangezien de eerste regelgeving in Europa al vanaf 2024 wordt geïmplementeerd. Dit moet dus anders, en kan ook anders.

Allereerst wat uitkomsten uit een grootschalig, wereldwijd onderzoek onder duizend c-suite leidinggevenden, uitgevoerd door ThoughtLab en ServiceNow. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat ESG-programma’s een topprioriteit zijn binnen hun organisatie. Bij vier op de tien organisaties worden zelfs doelgericht werknemers aangetrokken die kunnen helpen bij het behalen van ESG-doelstellingen.

Ondersteunende technologie

ESG leeft dus. En de overgrote meerderheid van de organisaties die naar eigen zeggen vooroplopen op het gebied van ESG zet hiervoor gespecialiseerde technologie voor in. Technologie speelt voor organisaties dan ook een belangrijke rol in het verkrijgen van inzicht in hun impact en helpt bovendien bij het behalen van ESG-doelen.

Maar technologie alleen is onvoldoende, ook strategisch inzicht en gemotiveerd en toegewijd personeel is belangrijk. De voordelen van een zogeheten ‘holistische benadering van ESG’ worden algemeen erkend: een aanpak waarin zowel operationele en culturele als financiële doelstellingen samenkomen.

Tel daarbovenop dat 48% van de respondenten van mening is dat ESG op lange termijn betere financiële resultaten oplevert – en het lijkt alsof er maar weinig zaken zijn die het succesvol uitrollen van een ESG-strategie in de weg staan.

Economische omstandigheden

De werkelijkheid is minder rooskleurig. Ruim een derde (35%) van de respondenten stelt namelijk dat de huidige economische situatie hun activiteiten belemmert. Hun zorgen betreffen de stijgende rentetarieven en energiekosten, problemen met de supply chain en geopolitieke spanningen.

Als gevolg hiervan zetten sommige executive teams hun ESG-doelstellingen op een lager pitje, ook omdat ze onder druk staan om winst te maken. Bijna een kwart (24%) geeft aan dat het in het huidige macro-economische klimaat lastig is om zowel aan de ESG-initiatieven als de verwachtingen van aandeelhouders te voldoen.

Voordeel door technologie

Niet alleen is dit een slechte ontwikkeling, het is ook onnodig. Met de juiste ESG-strategie kunnen organisaties hun productiviteit namelijk verhogen, zónder dat de kosten en risico’s de pan uitrijzen. Technologie speelt hierbij een sleutelrol. Veelgenoemde technologieën die in het onderzoek worden genoemd om ESG-initiatieven te ondersteunen zijn de cloud, AI, geavanceerd databeheer, securitytechnologie, IoT, Robotic Process Automation (RPA) en workflow-automatisering.

De inzet van technologie levert tal van voordelen op, van meer transparantie en kostenverlaging tot het terugdringen van vervuiling, het verbeteren van governance en het vergroten van de sociale duurzaamheid.

Meer zichtbaarheid

Maar het grootste voordeel is een verbeterde zichtbaarheid. Je kan immers niet weten wat de toekomst zal brengen als je geen inzicht hebt in het verleden. Het verzamelen van data en resultaten om de voortgang van ESG te volgen, bepalen de invloed van initiatieven en resultaten op activiteiten. Dankzij tracking kunnen besluitvormers de effectiviteit beoordelen, risico’s beheersen en werknemers en stakeholders informeren.

De respondenten uit het onderzoek verwachten dat ontwikkelingen op het gebied van ESG de komende jaren financiële, operationele en strategische voordelen oplevert. Hoewel er zeker nog veel uitdagingen zijn, stelt ESG-technologie organisaties beter in staat hun ESG-beloftes na te komen doordat inzichtelijk wordt gemaakt wat de concrete impact van maatregelen is. Inspanningen worden op die manier meetbaar gemaakt, wat inzicht geeft in de meerwaarde van concrete ESG-maatregelen.

Dit is een ingezonden bijdrage van ServiceNow. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.