4min

Tags in dit artikel

,

Om digitaal bij te blijven is het voor organisaties nodig doorlopend software te ontwikkelen. De nadruk ligt hierbij op snelheid. Onderzoeksbureau IDC voorspelt dat tegen 2025 bijna twee derde van de grote ondernemingen vrijwel dagelijks nieuwe code uitrolt.

Helaas blijkt het moeilijk snelheid te houden in de continue doorontwikkeling als het IT-beheer is uitbesteed. Organisaties scheiden hierdoor in feite development en operations. Dat maakt DevOps ingewikkeld en gaat ten koste van de flexibiliteit. Voor deze organisaties is een oplossing nodig die outsourcing en continue softwareontwikkeling bij elkaar brengt.

De impact van de cloud op softwareontwikkeling

De cloud is de grote aanjager van de toenemende snelheid en releasefrequentie in softwareontwikkeling. Cloud maakt SaaS-modellen mogelijk, waarmee leveranciers eindgebruikers automatisch van de meest recente versie van hun software kunnen voorzien.

Dit proces heeft voor iedereen voordelen. Eindgebruikers hoeven niet meer op updates te wachten; leveranciers krijgen meer grip op software performance; securityspecialisten zijn blij omdat ze wat patching betreft niet meer afhankelijk zijn van handmatige updates door eindgebruikers.

Voor development teams is SaaS ook een uitkomst, omdat het ze in staat stelt voortdurend kleine verbeteringen te integreren en op te leveren, zonder naar een grote releasedatum toe te werken. Dat proces heet Continuous Integration / Continuous Delivery (CI/CD). CI/CD en DevOps worden in het IDC-onderzoek bestempeld als de beste methodes om betrouwbaar en snel nieuwe code uit te rollen.

De gouden combinatie van CI/CD en DevOps

Continuous Integration is een technische oplossing om met behulp van automatisering nieuwe releases consistent te bouwen en te testen. Continuous Delivery zorgt er vervolgens voor dat geteste codewijzigingen per release geautomatiseerd worden doorgevoerd in de verschillende omgevingen. Een goede CD-oplossing zorgt er meteen ook voor dat de nodige service calls en procedures worden uitgevoerd die nodig zijn voor implementatie van de aangepaste software.

Omdat CI/CD sterk leunt op automatisering en monitoring, sluit het perfect aan bij DevOps, een werkmethode die softwareontwikkeling en operations bij elkaar brengt. Deze manier van werken leidt tot betere communicatie tussen development en operations teams en uiteindelijk tot software van aanzienlijk hogere kwaliteit.

IT-outsourcing als obstakel voor DevOps

IDC verwacht dat in 2023 ruim 500 miljoen applicaties in de cloud draaien. Op het eerste gezicht lijkt CI/CD in combinatie met DevOps een uitstekende oplossing om die verwachte applicatie-explosie in de hand te houden.

Maar er is een tweede ontwikkeling die roet in het eten kan gooien. Net als de meeste organisaties doen softwareontwikkelaars namelijk in toenemende mate beroep op externe specialisten. Met name de infrastructuur en het dagelijkse beheer van de IT-omgeving worden steeds vaker overgelaten aan Managed Service Providers (MSP). Logisch, want dat zijn standaarddiensten die niet tot de onderscheidende kerntaken van de ontwikkelaar behoren. Het gevolg van deze uitbesteding is echter dat Dev en Ops door verschillende operaties wordt uitgevoerd.

De grootste uitdaging die IDC ziet voor organisaties die zich in de komende jaren richten op softwareontwikkeling, is dat DevOps teams kunnen vastlopen in een stagnerende bedrijfscultuur. Om ontwikkelsnelheid en een gezonde concurrentiepositie te behouden is een gezonde en hechte samenwerking tussen ontwikkelaars, operationele afdelingen (waaronder die van MSP’s) en product- en businessmanagers cruciaal.

Softwareontwikkelaars hebben dan ook dringend behoefte aan een oplossing die twee essentiële ontwikkelingen bij elkaar brengt: de outsourcing van standaard IT-diensten en de versnelde ontwikkeling en implementatie van nieuwe software.

Hoe DevOps en outsourcing zijn te combineren

Organisaties die hun IT volledig of deels uitbesteden, hebben voor hun softwarereleases een methodiek nodig die de kloof tussen de eigen organisatie en de MSP overbrugt. Hiervoor heeft Solvinity ‘Integrated Delivery’ ontwikkeld.

Integrated Delivery stelt development teams in staat nauwer samen te werken met de operations teams van de MSP via een dedicated cloud management systeem in de vorm van een online CI/CD productielijn. Het gehele softwarerelease proces is geautomatiseerd volgens een standaard portfolio van diensten, platformen en tools. Hierdoor sluit CI/CD weer naadloos op elkaar aan en kan op voorspelbare, veilige en snelle wijze nieuwe functionaliteit worden opgeleverd.

Onderdeel van Integrated Delivery is Stretched DevOps. Dit is een door Solvinity ontwikkeld samenwerkingsmodel tussen organisaties en MSP’s dat de muren tussen teams wegneemt. Development en operations teams, die op papier bij verschillende organisaties werken, werken in de praktijk op de locatie van de softwareontwikkelaar samen aan een voortdurende stroom van voorspelbare en veilige releases.

Integrated Delivery brengt zo CI/CD en DevOps weer bij elkaar, dankzij een geautomatiseerd proces dat alle belangrijke CI/CD-componenten verenigt, van containers en microservices tot organisatie- en beheersystemen. Uitbesteding van IT-beheer vormt geen belemmering meer omdat het development team van de softwareontwikkelaar direct kan samenwerken met externe operations teams. Zo kunnen organisaties IT uitbesteden en tegelijkertijd de snelheid en flexibiliteit behouden die nodig zijn voor een gezonde concurrentiepositie.

Dit is een ingezonden bijdrage van Bas Demmink, Chief Technology Officer bij Solvinity. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.