5min

Tags in dit artikel

, ,

Hoewel de directe voordelen van cloud computing bekend zijn, denken veel organisaties vaak niet na over de nadelige effecten, zoals de langetermijnkosten en beperktere controle over security, governance en performance. Volgens Gartner zullen de wereldwijde uitgaven aan public cloudservices naar verwachting met 21,7% stijgen tot een totaal van 597 miljard dollar in 2023, omdat bedrijven de cloud blijven zien als een strategisch platform voor digitale transformatie.

Vanwege concurrentie zijn organisaties altijd op zoek naar meer flexibiliteit en snelheid. Op het moment dat individuele workloadvereisten vertaald worden naar de best mogelijke architecturele keuzes, draaien ze applicaties en workloads veelal in meerdere omgevingen – of het nu gaat om meerdere public clouds, co-lo faciliteiten, in hun eigen datacenters of aan de edge. Hierdoor worstelen IT-teams vaak met de toegenomen operationele complexiteit. Dit leidt op zijn beurt weer tot uitdagingen zoals onvoorspelbare kosten, problemen met de interoperabiliteit van workloads, een vaardigheidskloof tussen teams en onenigheid over waar applicaties moeten worden ondergebracht. Dit alles vertraagt de besluitvorming, kan beveiligingsrisico’s met zich meebrengen en weerhoudt organisaties ervan de IT-souplesse te bereiken waar ze in eerste instantie naar streefden. Daarnaast nemen veel organisaties meerdere ecosystemen over (via fusies en overnames), shadow IT en andere omgevingen die moeten worden beheerd en onderhouden.

Problemen door “one-size-fits-all” cloud strategie

Wanneer organisaties een “cloud-first” strategie toepassen, definiëren ze veelal public cloud als een bestemming in plaats van een strategische asset om zo vastgestelde doelen te bereiken. Dit kan vervolgens meer wrijving dan rendement opleveren. De meeste organisaties die zich in deze situatie bevinden, hebben te maken met meerdere problemen, van stijgende cloud- en opslagkosten en kosten voor gegevensuitwisseling tot eerder genoemde beperktere controle over security, performance en governance. Dit in combinatie met problemen bij het migreren van gegevens en apps. Deze factoren belemmeren uiteindelijk hun innovatievermogen.

Een goed ontworpen multicloudstrategie is essentieel om ideeën versneld om te zetten in impact, zonder vooraf een bestemming te definiëren en daadwerkelijk te kijken naar individuele workloadvereisten. Het helpt organisaties om snel IT-resources toe te voegen zonder kapitaaluitgaven, terwijl het de flexibiliteit en schaalbaarheid verhoogt en ruimte creëert om te innoveren. Organisaties kunnen deze kans echter alleen grijpen als hun multicloud-omgeving bewust ontworpen is, in plaats van toevallig gekozen. Met de juiste strategie kunnen CIO’s de complexiteit van multicloud overwinnen en tegelijkertijd de voordelen maximaliseren. Hier zijn vier belangrijke overwegingen voor CIO’s en IT-leiders.

1. Breng cloudervaringen naar specifieke IT-omgevingen

De meeste organisaties vertrouwen nog steeds op specifieke IT-omgevingen omdat niet alle workloads of gegevens geschikt zijn voor de public cloud. IT managers willen tegelijkertijd dat hun specifieke omgevingen wel meer ‘cloud-achtig’ worden. Een multicloud by design-benadering helpt organisaties het volledige potentieel van multicloud te benutten, zonder beperkt te worden door silo ecosystemen van eigen tools en services, gecombineerd met de juiste controle over security, governance, performance en kosten. Het breidt cloudstacks uit en optimaliseert deze naar specifieke IT-omgevingen, zodat workloads kunnen draaien waar dat nodig is, niet waar het moet vanwege technologische beperkingen of een te vroeg vastgestelde cloudstrategie. Door een cloud operating model naar specifiekere IT-omgevingen te brengen, stroomlijnt u IT-activiteiten en wordt ruimte voor innovatie behouden.

2. Verlaag de kosten door gebruik te maken van Pay-per-use verbruiksmodellen

Economische tegenslagen zoals hoge inflatie, wereldwijde aanbodbeperkingen en te weinig talenten maken het lastig voor IT-teams om voldoende IT-investeringen te doen. Gelukkig kan de overstap van een CapEx- naar een OpEx-model helpen de kosten af te stemmen op het daadwerkelijke gebruik. Pay-per-use helpt buffercapaciteit in te zetten om de kosten van overcapaciteit te verlagen. Bovendien kunnen medewerkers flexibel schalen binnen de buffer en betalen ze voor capaciteit met één tarief. Het resultaat is dat IT-services gebruikt kunnen worden zonder vooraf geld uit te hoeven geven. Deze aanpak kan de IT-werklast verminderen, implementatie versnellen, kosten besparen en helpen bij het veilig en duurzaam beheren van assets aan het einde van hun levensduur, als onderdeel van de afgenomen dienst. Zou je dit vervolgens combineren met een duidelijke en vaste prijs per eenheid, gedurende de gehele afname periode, dan behoud je tevens voorspelbaarheid over uiteindelijke langere termijnkosten. Het ontbreken van een voorspelbare prijs per eenheid is momenteel dan ook één van de nadelige effecten bij het gebruik van public cloud diensten, zelfs bij een reservering voor meerdere jaren.

3. Gebruik een ground-to-cloud strategie

Door gebruik te maken van een ground-to-cloud strategie kunnen IT-teams de vertrouwde best-of-breed software on-premise overbrengen naar de public cloud, waardoor ze dezelfde enterprise-class functionaliteit, prestaties en veerkracht bereiken waarop ze on-premise al vertrouwen en vooral gewend zijn mee te werken – maar dan in de public cloud. Ook biedt het een veilige all-in-one oplossing, die bescherming biedt tegen serviceverstoringen, gegevensverlies of uitval die de bedrijfsvoering ernstig kunnen beïnvloeden op basis van de bewezen technologie die ze al kennen.

4. Breid cloudmogelijkheden uit van cloud-to-ground

Maak gebruik van een consistente en flexibele multicloud-strategie – ook bekend als ‘build once, deploy anywhere’ – waardoor u cloud-native applicaties on-premise kunt draaien, ontwikkelen en onderhouden, maar dan met de beveiligings-, compliance- en prestatievereisten die on-premise oplossingen bieden, met de voordelen van cloud-gebaseerde platformen. Voor velen zijn dit schaalbaarheid, beschikbaarheid, flexibel consumeren en het gebruiksgemak van de cloud. Voor organisaties die een hele lage latency nodig hebben, helpt het implementeren van cloudapplicaties dicht bij de gegevensbron hen om diezelfde lokale gegevens te verwerken en te blijven voldoen aan lokale regelgeving en standaarden, maar dan met de software innovatie die we vooral kennen uit de cloud. Dit zal op zijn beurt de flexibiliteit van de workload vergroten en innovatie mogelijk maken, ongeacht waar applicaties en gegevens zich bevinden. Zo elimineren we een ‘cloud-first’ mentaliteit en zetten we deze om in een ‘multicloud by design’ mindset, ook wel ‘cloud-smart’ genoemd.

Een multicloud-by-design strategie

Nu organisaties steeds meer vertrouwen op de cloud om digitale transformatie te stimuleren, moeten CIO’s goed inzicht krijgen in de langetermijnkosten die gepaard gaan met cloud computing. Multicloud by design biedt een effectieve aanpak om risico’s te beperken, kosten te optimaliseren en te profiteren van de sterke punten van verschillende cloudproviders en overige infrastructurele oplossingen. Door deze strategie toe te passen, kunnen CIO’s meer veerkracht, betere prestaties en flexibiliteit bereiken terwijl ze vendor lock-in vermijden.

De multicloud by design-strategie van Dell Technologies is een uitstekend voorbeeld van hoe organisaties door de complexiteit van multicloudomgevingen kunnen navigeren en de voordelen ervan kunnen benutten. We bieden een uniform operationeel model dat de implementatie en het beheer van applicaties in meerdere cloudomgevingen vereenvoudigt. We brengen onze software innovatie naar de public cloud en brengen tegelijkertijd de software innovatie uit de public cloud dicht bij de bron van de data, terwijl we “best of both worlds” met betrekking tot private & public cloud samenbrengen in één ervaring. Dankzij deze strategie kunnen organisaties de plaatsing van workloads optimaliseren, meer activiteiten automatiseren en middels een centrale console diepgaand inzicht krijgen in hun multicloud-infrastructuur. Door gebruik te maken van de expertise en integratiemogelijkheden van Dell, kunnen CIO’s hun infrastructuur klaarmaken voor de toekomst en de waarde van hun cloudinvesteringen maximaliseren.

Dit is een ingezonden bijdrage van Dell Technologies. Via deze link vind je meer informatie over het Forum, waar Menno de Liège presenteert over APEX en Multicloud.