Artificial intelligence (AI) verbetert human resources (HR), stroomlijnt processen en geeft medewerkers de kans om nog beter te presteren. Data over medewerkers die eerst alleen in stoffige bedrijfsarchieven te vinden was, kan nu worden gekruist met de grote hoeveelheden data waar een bedrijf over beschikt om ontwikkelpunten in kaart te brengen, sturing te geven aan learning- en development-initiatieven en gerichte aanbevelingen te formuleren voor HR-professionals en lijnmanagers.

Het is duidelijk dat bedrijfssucces in de toekomst zal worden bepaald door de mate waarin een organisatie de combinatie van menselijke en geautomatiseerde werkzaamheden kan optimaliseren.

Recent haalden een aantal controversiële berichten over automatisering van de werkomgeving het nieuws en het World Economic Forum (WEF) voorspelde dat de vraag naar ‘unieke’ menselijke vaardigheden zal toenemen. Naar verwachting verdwijnen 75 miljoen bestaande banen naarmate AI meer routinematige werkzaamheden overneemt, maar tegelijkertijd zullen 133 miljoen nieuwe banen ontstaan. De conclusie van het onderzoek is dat zowel emotionele als technische intelligentie (zoals ontwerp van technologie en programmeren) essentiële vaardigheden zijn voor de medewerker van de toekomst.

Het is de taak van HR om medewerkers te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden door middel van gerichte trainingsprogramma’s. Ook is HR verantwoordelijk voor het proactief benaderen van potentiële nieuwe medewerkers als onderdeel van het recruitmentproces – tijdrovend en intensief werk. AI creëert nieuwe mogelijkheden die de menselijke ervaring verbeteren en bijdragen aan een bredere functie van het HR-apparaat binnen de organisatie. Het is belangrijk dat bedrijfseigenaren de introductie van AI-gestuurde infrastructuur als een kans zien om bestaande, traditionele en soms verouderde processen te verbeteren en de voordelen van deze verbeteringen uitdragen naar het management en de medewerkers.

De menselijke ervaring

Door de introductie van AI worden bedrijven beter dan ooit in staat gesteld de menselijke ervaring van hun medewerkers te verbeteren. In moderne organisaties helpt AI al bij het stroomlijnen van administratieve taken, waardoor medewerkers tijd besparen op hun reguliere werkzaamheden en zich kunnen richten op hun toegevoegde waarde voor de organisatie in bredere zin.

Teamleiders en lijnmanagers staan bijvoorbeeld regelmatig voor dezelfde beslissingen, variërend van het goedkeuren van vakantie-aanvragen tot het invullen van de personeelsplanning. Veel managers zeggen over deze werkzaamheden hetzelfde: ze zijn repeterend, kosten veel tijd en, ook al zijn deze taken belangrijk, ze hebben weinig toegevoegde waarde voor de organisatie. Dit zijn bij uitstek taken die AI kan overnemen: routinematige, dagelijkse en lastige processen waardoor de manager tijd bespaart en zich kan richten op strategische managementzaken.

Door minder tijd te besteden aan intensieve, minder belangrijke taken, kunnen managers zich ook veel beter richten op de behoeften van de medewerkers, medewerkerstevredenheid en de personeelsretentie. Naast het verlichten van administratief werk, is AI ook waardevol op het gebied van learning en development.

Talent ontwikkelen

Er is geen one-size-fits-all-aanpak voor learning en development. In een markt waar de strijd om talent steeds competitiever wordt, kunnen alleen organisaties die medewerkers op maat gemaakte doorgroeimogelijkheden bieden zichzelf onderscheiden. Vroeger was extra mankracht nodig om handmatig data te auditen en analyseren voordat dergelijke programma’s konden worden geïntroduceerd. Dankzij de recente ontwikkelingen op het gebied van predictive en prescriptive analytics, hoeft het HR-team deze overuren niet langer te maken.

AI biedt de mogelijkheid bedrijfsprestaties te meten en op maat gemaakte aanbevelingen uit te brengen omtrent talentmanagement en recruitment. Deze technologie heeft daar echter wel data voor nodig en werkt alleen wanneer HR meegaat met de technologische ontwikkelingen en AI verweeft in zijn workflow. Hoe meer HR investeert in de technologie en deze voedt met use cases, hoe volwassener het beslismodel van AI wordt. Hiervoor is een grote cultuurverschuiving nodig. Wanneer deze transitie succesvol verloopt, kan HR meer creatieve en verbindende manieren vinden om learning en development te implementeren met taakstellende data-punten die worden aangeleverd vanuit AI.

Gecombineerde intelligentie

Uiteindelijk zal de combinatie van menselijke en kunstmatige intelligentie de aanjager zijn van het toekomstige succes van organisaties. Om AI volledig tot zijn recht te laten komen, moeten bedrijven eerst de digitalisering van al hun bedrijfsonderdelen volledig omarmen: een systeem is namelijk zo snel als zijn langzaamste schakel. Het doel van de inzet van AI is om tijd van managers vrij te maken zodat zij meer substantiële, organisatorische uitdagingen op kunnen pakken; dit kan niet worden bereikt als handmatige en intensieve processen blijven bestaan.

Medewerkers moeten hierin goed worden meegenomen en opgeleid. De IT-infrastructuur moet in staat zijn grotere hoeveelheden data te verwerken en hoger management moet ervoor zorgen dat initiatieven voor de digitale transformatie voldoende draagvlak en financiële ondersteuning krijgen.

Wanneer AI administratieve werkzaamheden overneemt, zullen taken en verantwoordelijkheden van medewerkers verschuiven. Hierdoor krijgen zij de kans meer waarde toe te voegen aan de organisatie. Bovendien krijgen medewerkers focus op werkzaamheden die veel interessanter zijn en meer voldoening bieden. Dit kan echter alleen worden bereikt als HR-teams deze technologieën omarmen en nieuwe processen implementeren die de adoptie van AI binnen de organisatie bevorderen. De uiteindelijke winnaar: de menselijke ervaring.

Dit is een ingezonden bijdrage van Kim Coombs, Talent Director EMEA bij Riverbed Technology. Via deze link vind je meer informatie over de mogelijkheden van het bedrijf.