Slimme rolstoel biedt inzicht in relatie tussen zitgedrag en ongemakken

SAP laat aan Techzine weten over een het project Smart Wheelchair, waarbij het samen met rolstoelfabrikant Life & Mobility rolstoelen uitrust met sensoren. Dit moet tot meer inzichten in de optimale zithouding leiden, om de negatieve effecten van langdurig rolstoelgebruik te voorkomen.

De relatie tussen zitgedrag en ongemakken zoals decubitus wordt in kaart gebracht door vier rolstoelen uit te rusten met elk elf sensoren. SAP doet dit in co-innovatie met Life & Mobility, ergotherapeuten, het wetenschapsveld en gebruikers. Uit de sensoren komen elke vier seconden informatie over drukverdeling, temperatuur en de zithouding van de gebruiker. De data worden via wifi naar het SAP Cloud Platform gestuurd, voor nadere analyse met SAP Leonardo Analytics en geavanceerde algoritmes.

Resultaat

Het project biedt big data die onderzoekers nodig hebben om meer zicht te krijgen op het zitgedrag van rolstoelgebruikers, en hoe dat aangepast kan worden voor meer autonomie. Veel onderzoek naar langdurig zitten en de gevolgen voor de gezondheid is er nog niet gedaan, legt bewegingswetenschapper Hanneke Knibbe uit. Zij denkt dat de grote hoeveelheden realistische data uit de dagelijkse praktijk kunnen zorgen voor een doorbraak. Dergelijke informatie is nodig voor het leggen van verbanden, om zo bijvoorbeeld rolstoelen verder te optimaliseren voor meer comfort.

In Nederland zijn ongeveer 300.000 mensen afhankelijk van een rolstoel. Een deel daarvan brengt dagelijks uren zittend door, met soms nadelige gevolgen voor de huid, gewrichten en spieren. Een voortdurende druk veroorzaakt bijvoorbeeld wonden die lastig genezen. Ook kost een slechte zithouding energie, wat ten koste gaat van de zelfredzaamheid van de rolstoelgebruiker. Om resultaat te boeken met Smart Wheelchairs werken verschillende verpleeghuizen mee aan het onderzoeksproject, waaronder Sensire Den Ooiman in Doetinchem. Voorlopig beschikken de verpleeghuizen tijdelijk over een slimme rolstoelen.