De Rotterdamse haven gaat concreet inzetten op Blockchain. Aangezien deze technologie voor veel bedrijven nieuw is heeft Rotterdam een Field Lab geopend. Onder de naam ‘Blocklab‘ gaan het Havenbedrijf, de gemeente en Innovation Quarter de komende jaren op zoek naar Blockchain oplossingen. Men neemt de labaoratorium-functie letterlijk. Iedereen met goede ideeën kan zich melden voor ondersteuning.

Welke Blockchain toepassingen ziet het Blocklab?

Vooralsnog gaat men uit van drie toepassingen. De eerste toepassing is optimalisatie van logistiek. Men verwacht veel tussenschakels over te kunnen slaan. Hierdoor zijn financiële voordelen te halen. Ook wordt de kans op fouten of malversaties sterk verminderd. Doordat er veel minder partijen betrokken zijn is de compliance beter. Onderdeel van deze besparing is een centrale voorraadregistratie. Hierdoor wordt het nog makkelijker om in te spelen op overschotten en behoeften, zonder onnodige extra kosten. Al met al verwacht men 5 tot 10% kosten te kunnen besparen.

Ook in de energiesector wil het blockchain lab stappen zetten. Men gaat nadrukkelijk niet alleen op zoek naar financiële verbetering, maar ook naar minder milieuschade. Momenteel onderzoekt het lab onder meer of het mogelijk is om restwarmte die in de haven vrijkomt in te zetten als energiebron. Hiermee zou minder uitstoot (en dus minder milieuschade) ontstaan. Die energie zou weer door andere bedrijven gebruikt kunnen worden. Ook opties om deze energie te leveren aan de inwoners van Rotterdam worden onderzocht.

Het lab wil op zoek naar praktische oplossingen. Zij gaan actief aan de slag om ondernemers te stimuleren. Zo nodigt de website actief mensen met ideeën uit om contact op te nemen. Ook doet men oproepen tot innovatie waarvoor het lab subsidies ter beschikking stelt. Zowel het havenbedrijf als de gemeente hebben aangegeven dat blockchain een belangrijke rol zal gaan spelen in de Rotterdamse haven. Zij verwachten de komende jaren dan ook ettelijke honderdduizenden euro’s te investeren.