2min

Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van IT-dienstverlener Sogeti heeft een nieuw rapport gepubliceerd met de naam AI-first: Leren van de machine. Hierin adviseert VINT hoe organisaties kunnen profiteren van de inzet van kunstmatige intelligentie (AI), waarbij concreet gepleit wordt voor een AI-first bedrijfsstrategie. 

In het rapport worden zes acties gepresenteerd om de intelligentie van organisaties, het zogenoemde Corporate IQ, te vergroten. Te denken valt aan een bimodale AI-strategie voor zowel de bestaande IT-huishouding zoals disruptieve AI-toepassingen tot een mindful aanpak, een cultuur stimuleren waarin het ontdekken en opbouwen van nieuwe kennis centraal staat.

Drie fases

Het rapport schetst drie fases van het internet. In het ‘digitale first’ decennium tot 2007 stond de bouw van de netwerksamenleving centraal, met de wereldwijde adoptie van het internet. Daarna volgde het mobiele tijdperk, waarbij het individu met de smartphone een hulpmiddel kreeg om zijn eigen leven te besturen. Deze ‘mobile first’ aanpak verdrong de prioriteit van websites, alsmede de ondersteuning van de vaste werkplek. Ook deden nieuwe verdienmodellen hun introductie tijdens deze periode, waarbij Uber en Airbnb als voorbeelden genoemd worden.

Een derde fase die AI-first: Leren van de machine omschrijft is het tijdperk van AI. Hierin is netwerkintelligentie de nieuwe motor voor een datagedreven economie. Het leren van de computer staat daarbij centraal, zo denkt VINT. AI geeft machines het vermogen om waar te nemen, interpreteren, leren, ontdekken en in gewone mensentaal te spreken. VINT spreekt over “The New Fabric of the Internet”.

Verdere toepassing

Toepassingen die VINT ziet zijn bijvoorbeeld AI-systemen die zelfstandig onderzoek doen, robots die reclames maken, kassaloos winkelen en banken die de chatboteconomie als strategische toekomst zien. Er wordt dan ook gesteld dat machines niet langer leren van mensen, maar mensen leren van machines. Met de inzet van AI is er sprake van “verslimming van de versnelling”, geeft Sogeti aan. Om het rapport samen te stellen deed het bedrijf onderzoek, werden er interviews gehouden en was er een workshop met bestuurders van verschillende organisaties en wetenschappers.