3min

Uit de meest recente wereldwijde enquête van onderzoeksfirma McKinsey blijkt dat de implementatie van kunstmatige intelligentie een positieve invloed heeft op de omzet binnen een bedrijf.

Bij meer dan de helft van de bedrijven zou de omzet zijn gestegen na het inzetten van kunstmatige intelligentie. Toch zou volgens de enquête minder dan de helft van de bedrijven AI implementeren op meerdere gebieden.

Ondernemingsleiders uit verschillende sectoren

Tijdens de McKinsey enquête zijn 2.360 ondernemingsleiders uit verschillende sectoren en markten ondervraagd over de inzet van kunstmatige intelligentie binnen hun bedrijf. Volgens het onderzoek zou 63 procent van de deelnemers een positief effect hebben gemerkt met betrekking tot de omzet na de implementatie van AI.

HIerbij lijkt het erop dat een bedrijf meer positieve resultaten kan verwachten, wanneer kunstmatige intelligentie op meerdere gebieden binnen het bedrijf ingezet wordt.

AI power users

In de resultaten van de enquête wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven die meerdere AI systemen gebruiken en bedrijven die dat niet doen. Zo’n 30 procent van de bedrijven zou meerdere AI systemen inzetten, waar dat vorig jaar nog 21 procent was.

Bedrijven die gemiddeld 11 verschillende AI implementaties gebruiken worden beschouwd als AI power users door McKinsey. Het blijkt dat er redelijk grote verschillen bestaan met betrekking tot de bedrijfsresultaten tussen power users en “normale” gebruikers.

Zo geeft 44 procent van de deelnemers aan kosten te hebben bespaard na de inzet van kunstmatige intelligentie. Bij power users zou de kans echter vier keer groter zijn dat de kosten minstens 10 procent dalen na de inzet van AI.

Verschillen

Uit de cijfers blijkt dat power users ook meer begaan zijn met hun werknemers. Zo geeft 80 procent van de power users aan risico’s en persoonlijke privacy in acht te nemen, tegenover minder dan de helft van de andere gebruikers.

Uit de enquête blijkt ook dat meer dan 80 procent van de deelnemers van plan is een deel van zijn werknemers om te scholen binnen de komende paar jaar. Power users lijken echter hier meer druk achter te zetten en uit de cijfers blijkt dat deze bedrijven veel van hun werknemers het afgelopen jaar al hebben getraind.

Kunstmatige intelligentie en banen

Op het moment is kunstmatige intelligentie binnen de ondervraagde bedrijven geen oorzaak geweest van massaal banenverlies. Meer dan een derde van de deelnemers geeft aan dat de werkkracht binnen het bedrijf voor minder dan 3 procent is veranderd. Slechts bij vijf procent van de bedrijven zou de verandering groter zijn dan 10 procent.

In de toekomst zou de invloed van kunstmatige intelligentie op menselijke banen mogelijk groter kunnen worden. Zo geeft 34 procent van de deelnemers aan te verwachten dat AI het aantal werknemers zal verminderen. Aan de andere kant verwacht 21 procent van de ondervraagden dat AI er juist voor zal zorgen dat het personeelsbestand groeit.

Verschillend effect per industrie

Verder is het voor de cijfers ook van belang in welke industrie kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Zo zou AI-implementatie in marketing, sales, productontwikkeling en voorraadketenbeheer bij bedrijven voor relatief meer omzet hebben gezorgd. Wat banen betreft zouden werknemers in de auto- en telecomindustrie het meest geraakt worden.