2min

Salesforce heeft zijn nieuwe AI Economist onthuld. Het doel van de kunstmatige intelligentie (AI) is om leiders te helpen bij het creëren van een belastingbeleid dat specifieke sociale doelstellingen bereikt, zoals het helpen van de middenklasse.

De nieuwe AI maakt gebruik van reinforcement learning om beleidsmakers te helpen bij het voorspellen van de resultaten van verschillende vormen van belastingbeleid. Het nieuwe framework gebruikt AI-agents, in deze context gesimuleerde mensen, om te onderzoeken hoe echte mensen zouden reageren op verschillende belastingen. Om de simulatie zo realistisch mogelijk te maken verdient elke AI-agent geld door het verzamelen en verhandelen van middelen en het bouwen van huizen. Door hun beweging, handel en bouwgedrag aan te passen, leren de AI-agents nuttiger te worden. Gedurende deze simulatie leert de AI Economist om te gaan met belastingen en subsidies.

“Ons model geeft economen en beleidsmakers extra hulpmiddelen waarop ze hun beslissingen kunnen baseren”, aldus Salesforce-onderzoeker Nikhil Naik in een blogpost. “Door miljoenen jaren van economieën te simuleren en een verscheidenheid aan belastingkaders te vinden, kan de AI Economist voorspellen hoe mensen daadwerkelijk zouden reageren op een belasting, bijvoorbeeld of het stimuleert om meer of minder te werken.”

Economische theorie vs. AI

Het onderzoek van Salesforce is gebaseerd op de vooronderstelling dat het juiste fiscale beleid een optimaal evenwicht kan vinden tussen productiviteit en gelijkheid. Er is beleid dat zowel de productiviteit als de gelijkheid kan verhogen, maar in een markteconomie worden er wel vaak compromissen gesloten. Het gebruik van economische modellen om de resultaten van fiscaal beleid te voorspellen, bleek voor de onderzoekers moeilijk te zijn. In een blogpost schreven ze dat ze geen rekening hielden met het feit dat de economie niet stil staat. Economisch beleid verandert continu en werknemers krijgen constant nieuwe vaardigheden.

“De economische theorie kan de complexiteit van de echte wereld niet volledig nabootsen,” schreven ze. “In plaats daarvan, baseert de belastingtheorie zich op het vereenvoudigen van veronderstellingen die moeilijk te valideren zijn. Bovendien is experimenteren met belastingen in de echte wereld bijna onmogelijk.” Volgens Salesforce kan het gebruik van kunstmatige intelligentie een aantal van deze uitdagingen overwinnen.

De AI Economist is niet perfect

Het blijft belangrijk om niet blindelings te vertrouwen op nieuwe AI-vormen. Vaak ontbreekt het bij AI aan de kleine nuances die het menselijke leven complex maakt. Het onderzoeksteam van Salesforce erkent ook dat ‘op AI gebaseerde economische simulaties nog steeds beperkingen hebben’. Toch denken ze dat de AI Economist een goed beeld kan schetsen van de fiscale mogelijkheden in de echte wereld.

“Op AI gebaseerde economische situaties modelleren nog geen menselijke gedragsfactoren en interacties tussen mensen, inclusief sociale overwegingen, en ze kijken naar een relatief kleine economie,” zei de blogpost. “Dit soort simulaties geven echter een transparant en objectief beeld van de economische gevolgen van verschillende vormen fiscaal beleid.”