Waar, hoe en wanneer kunstmatige intelligentie wordt ingezet is niet altijd duidelijk. Dat geldt eigenlijk voor alles in de wereld dat met kunstmatige intelligentie werkt. Zeker omdat de tech nog volop in ontwikkeling is, wordt het verder registreren ervan vaak nagelaten. De steden Amsterdam en Helsinki gaan dat anders aanpakken. Ze komen beide met een AI-database waarin kan worden bijgehouden hoe bepaalde algoritmes worden gebruikt.

Helsinki en Amsterdam zijn de eerste steden in de wereld die met zo’n database op de proppen komen, waar het gaat om hoe algoritmes binnen hun gemeente worden ingezet. Het idee is dat er zo meer transparantie en minder angst heerst rondom de inzet van kunstmatige intelligentie. Zo is het ook beter duidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt en hoe de veiligheid wordt gemonitord.

Kunstmatige intelligentie

Het Finse bedrijf Saidot heeft de databases gebouwd, maar ze zijn momenteel alleen binnen een x aantal applicaties te gebruiken. Amsterdam heeft bijvoorbeeld zijn geautomatiseerde parkeersysteem erop aangesloten en de stad Helsinki zijn chatbot. Het gaat in Amsterdam nu nog om een beta, waarbij nog wordt gezocht naar verbeteringen. Het systeem moet uiteindelijk alle algoritmes bevatten die in de stad actief zijn.

Sowieso staat het nog in de kinderschoenen. De databases moeten immers goedgevuld zijn wil het publiek hier ook iets waardevols uit kunnen halen. Uiteindelijk zal kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol gaan spelen in de wereld, maar dus ook in deze gemeentes. Denk daarbij niet alleen aan parkeerbeleid: zo kunnen de burgers ook baat hebben bij een chatbot die via kunstmatige intelligentie de meestgestelde vragen kan beantwoorden of kunnen bijvoorbeeld scholen gebruik maken van kunstmatige intelligentie om mensen te helpen een opleiding te kiezen.

Loco-burgemeester Touria Meliani zegt erover op Twitter (via TheNextWeb):