2min

Celonis maakt tijdens zijn Celosphere-conferentie bekend met Process Sphere te komen. Volgens het bedrijf wordt process mining hiermee opnieuw uitgevonden, door over te gaan van een enkel proces minen op het minen van de gehele business. Het spreekt ook wel van een evolutie van 2D naar 3D.

In een briefing voorafgaand aan Celosphere vertelt Alexander Rinke, een van de oprichters en CEO’s van Celonis, over de nieuwe fase van het bedrijf. Hij geeft aan dat de process mining-technologie in het begin vooral gebruikt werd om een MRI-scan van een bedrijfsproces te maken. Dit om inzichtelijk te maken hoe een proces werkt en waar de knelpunten zitten. De laatste jaren is er meer toegewerkt naar een execution management system. Dat wil zeggen, aan de inzichten uit process mining koppel je ook acties. Alleen door een actie in gang te zetten worden de inzichten uit process mining echt waardevol.

Introductie Process Sphere

Rinke ziet Celonis vandaag weer een nieuwe fase ingaan met de introductie van Process Sphere. Het introduceert “krachtige nieuwe mogelijkheden die de volledige scope van alle businessfactoren meeneemt in de procesanalyse, diagnose en het herstel. Nu kunnen klanten zowel de processtructuren van de bekende Celonis MRI-scan zien als alle onderling verbonden proces-MRI-elementen. Dat geeft het volledige businessperspectief voor problemen en kansen”, aldus Celonis.

De process mining-leverancier ziet zijn technologie een nieuwe fase betreden door voorheen ‘onverbonden’ zaken te verbinden en de echte relaties tussen business objects te begrijpen. Process Sphere komt hiervoor met een nieuw ‘object-centric model’, waarmee gebruikers gemakkelijker kunnen navigeren tussen processen. Dit gebaseerd op ‘real-life objects en events’, zoals een business owner ze normaliter zou begrijpen. Process Sphere levert ook nieuwe opties voor filtering en parallelle gedragsdetectiemogelijkheden voor het ontdekken van verborgen inefficiënties.

Tip: Celonis sleept 1 miljard euro binnen om process mining te verbeteren

Execution Management voor alle gebruikers

Een andere manier waarop Celonis met process mining een nieuwe fase in wil gaan is de nieuwe Business Miner. Dit is de “eerste intelligente process-onderzoekstechnologie en samenwerkings-workspace”, aldus de organisatie. “Celonis Business Miner maakt het voor iedere business user mogelijk enterprise ERP-, SCM- en CRM-systemen te onderzoek voor verborgen proceskansen, om vervolgens het juiste team, de resources en acties in te zetten voor het initiatief. Voor Business Miner had process exploration diepe technische expertise nodig. Nu kan iedere business user betrokken zijn in het op zoek gaan naar procesoptimaliseringskansen.”

Het bedrijf geeft aan dat Business Miner intuïtieve vraag-en-antwoord exploration biedt, om snelle en consumeerbare inzichten te leveren. Een voorbeeld dat Celonis noemt is een financiële medewerker. Deze werknemer kan antwoord krijgen op een simpele vraag als ‘wat is mijn vroege payment rate?’ Vervolgens komen er de antwoorden om het procesgebied te onderzoeken. Als de inzichten en kansen geïdentificeerd zijn, kan Business Miner als een communicatie- en samenwerkings-workspace dienen. Op die manier kan het juiste team ingeschakeld worden en samenwerken aan optimalisaties.

Tip: Wil van der Aalst naar Celonis: ‘Automatisering en object centric process mining leidend’