2min Analytics

ChatGPT verboden in driekwart van de organisaties

ChatGPT verboden in driekwart van de organisaties

In driekwart van de organisaties is het niet toegestaan om ChatGPT of andere generatieve AI-tools te gebruiken voor het werk. De meesten geven aan dat dit beleid voor een lange periode of zelfs permanent zal gelden.

75 procent van de organisaties blijkt helemaal niet zo happig op het gebruik van generatieve AI op de werkvloer. In deze organisaties is het gebruik al niet toegestaan of wordt gewerkt aan een beleid om een verbod te implementeren.

De cijfers komen uit een wereldwijd onderzoek van BlackBerry. Aangezien het onderzoek liep in juni en juli 2023, geeft het onderzoek goed weer hoe organisaties vandaag de dag tegenover de tools staan. 2.000 verantwoordelijken voor de IT namen deel aan het onderzoek.

Organisaties vinden risico’s te groot

Er zijn twee zorgen over generatieve AI-tools die het verbod uitlokken. Acht op de tien maakt zich zorgen over het gebruik van onbeveiligde apps en de risico’s die het meebrengt voor de cyberbeveiliging. 67 procent wil niet dat bedrijfsgegevens lekken naar de trainingssets van AI en uiten zorgen over de privacy.

Er lijkt slechts op één vlak in de organisatie bereidheid te zijn om generatieve AI-tools te gebruiken en dat is voor cyberbeveiliging. 81 procent zien daar het nut van in. Het is hier vooral belangrijk in het achterhoofd te houden dat deze vragen werden voorgelegd aan IT’ers. Net meer dan de helft van de ondervraagden is ook overtuigd dat de tools efficiëntie verhogen, innovatie stimuleren en creativiteit aanwakkeren.

Lees ook: Google vertrouwt eigen chatbot niet, moeten wij dat wel doen?

Klaar voor de zakelijke markt

Steeds meer aanbieders van generatieve AI-tools maken zich toch klaar om de zakelijke markt te veroveren. OpenAI werkt bijvoorbeeld aan ChatGPT Business en kan daar mogelijks een deel van de zorgen mee wegnemen. De tool gebruikt de data uit deze tool bijvoorbeeld standaard niet om het model van OpenAI te trainen. Verder komen er meer mogelijkheden om eindgebruikers te beheren.

Generatieve AI-tools integreren ook steeds verder in platformen die gebruikt worden door bedrijven. Salesforce biedt bijvoorbeeld AI Cloud aan en in Zoom typt een generatieve AI-tool een samenvatting van een vergadering. Deze evolutie zal het voor bedrijven in de toekomst steeds lastiger maken om generatieve AI-tools van de werkvloer te houden.