Nederlanders zitten gemiddeld tien uur per week achter de computer. De groep 25 tot 34-jarigen spant hierbij de kroon. Zij zitten zestien uur voor het beeldscherm. Daarentegen computeren 65-plussers gemiddeld een uur.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gemeld op basis van onderzoek onder mensen van twaalf jaar en ouder. Het gebruik van personal computers is inmiddels wijd verspreid geraakt. Tweederde van de personen van twaalf jaar en ouder gebruikt minstens elke maand de computer, zowel voor werk als privé.

Het CBS ontdekte daarbij een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen brengen gemiddeld twee maal zoveel tijd achter de computer door als vrouwen: veertien tegen zeven uur. Ook is er een groot onderscheid naar opleiding. Personen die alleen de basisschool hebben gevolgd, gebruiken de pc gemiddeld vier uur per week. HBO- en universitair gediplomeerden doen dit wel zestien uur.

Niet-werkenden
Personen met een betaalde baan gebruiken de computer gemiddeld vijftien uur per week, niet-werkenden drie uur per week. Dit heeft niet alleen te maken met computergebruik op het werk. De werkenden gebruiken de pc ook vaker privé thuis.

Opmerkelijk is dat op het platteland de computer niet zoveel wordt gebruikt als in de stad. In zeer stedelijke gemeenten wordt de computer gemiddeld dertien uur per week gebruikt tegenover nog geen acht uur op het minst stedelijke platteland.