Steeds meer vrouwen van vijftig jaar en ouder raken vertrouwd met de computer en internet. Dit signaleert SeniorWeb, op basis van haar ledenbestand en onderzoek van Interview-NSS. Het aantal vrouwelijke leden is het afgelopen jaar gestegen en in de leercentra zijn meer vrouwelijke dan mannelijke cursisten. SeniorWeb verwelkomt haar 25.000ste lid, een vrouw van 63.

Ook landelijk is de trend van een toenemend aantal vrouwelijke internetgebruikers zichtbaar. In een jaar tijd is het internetgebruik onder vrouwelijke 50-plussers gestegen met zestien procent. Momenteel is zesendertig procent van deze groep online. Vorig jaar was hun aandeel nog eenendertig procent. Onder mannelijke 50-plussers die internet gebruiken is een toename van twee procent zichtbaar. Niet alleen zijn meer vrouwen internet gaan gebruiken, ook de gemiddelde online tijdsbesteding onder vrouwen is sterk gestegen. Met vierenvijftig procent tot 285 minuten online per week (bron: Internet Barometer van Interview-NSS).

Dat het aantal vrouwelijke leden, cursisten én vrijwilligers bij SeniorWeb toeneemt, komt volgens SeniorWeb omdat vrouwen de toepassingsgerichte kant van de computer en internet opzoeken. SeniorWeb richt zich ook op dit soort toepassingen, zoals digitaal fotograferen en internetbankieren. Ook gebruiken vrouwen de computer en internet meer voor sociale doeleinden. Vrouwen zijn vaker actief in bijvoorbeeld mailgroepen, waarin men kennis en ervaring met elkaar kan uitwisselen.

Groeiend ledenaantal
Het ledenaantal van SeniorWeb is de laatste jaren sterk gegroeid, van 7.200 in 2001 tot 25.000 op dit moment. Na een beginnerscursus in een van de lokale SeniorWeb-leercentra hebben veel cursisten behoefte aan extra ondersteuning. 50-plussers kunnen daarvoor bijvoorbeeld terecht bij de door vrijwilligers bemande elektronische helpdesk, een van de diensten die het lidmaatschap van SeniorWeb te bieden heeft. Het nieuwste lid volgt een beginnerscursus in het SeniorWeb leercentrum Ermelo-Harderwijk-Putten, waar lesgegeven wordt in samenwerking met de lokale Rabobank. Zij heeft een lidmaatschap voor het leven ontvangen.

SeniorWeb in het kort
SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de vele mogelijkheden van internet laten ervaren. SeniorWeb heeft een overzichtelijke website, met nieuws, tips en links over onderwerpen die hen interesseren. Een grote rol is weggelegd voor de bezoekers van de site, die met elkaar discussiëren, adviezen uitwisselen en onderwerpen aandragen. Vrijwilligers van SeniorWeb geven door het hele land computercursussen, begrijpelijk en betaalbaar voor iedereen. Leden van SeniorWeb kunnen voor 18 euro per jaar gebruik maken van een ruim aanbod aan diensten. Zo kunnen leden gratis gebruik maken van een elektronische helpdesk en tegen onkostenvergoeding Pchulp aan huis verkrijgen. Ook kunnen zij zich opgeven voor mailgroepen en gratis internettoegang, gebruik maken van speciale onderdelen op de website en korting krijgen op computers en software. Elke kwartaal ontvangen leden het blad Enter, met eenmaal per jaar een cd-rom vol met tips, spelletjes en software.