2min

Een aantal internetbedrijven, waaronder Facebook en Twitter, moesten in opdracht van de Europese Unie bepaalde wijzigingen doorvoeren in hun algemene gebruiksvoorwaarden. Zij voldoen volgens de Europese Commissie nog altijd niet aan de eisen en er wordt nu gedreigd met sanctie.

Specifiek is de Europese Commissie er niet tevreden over dat de sociale media nog niet aan consumenten laten weten of hun content verwijderd is. Ook krijgen gebruikers nog niet te horen dat ze het recht hebben om hun account te verwijderen. Daarboven laten de bedrijven nog altijd niet weten hoe snel ze reageren op verzoeken van overheden om schadelijke content offline te halen.

Soms gaat het wel goed

De Europese Commissie merkt in zijn persbericht op dat sommige sites het heel goed doen. Een die expliciet genoemd wordt is Google+, die geheel voldoet aan de eisen. Maar Facebook en Twitter voldoen – afgezien van enkele positieve stappen – nog niet helemaal aan de gestelde eisen.

Vera Jourová, Europees Commissaris voor Justitie, Consumenten en Gendergelijkheid, laat weten blij te zijn dat het opleggen van de regels zijn “vruchten begint af te werpen. Maar het is onacceptabel dat dit nog altijd niet helemaal gebeurd en dat het zoveel tijd vereist.” Wel is het volgens haar positief dat consumenten er nu van op de hoogte zijn dat ze websites die binnen de Europese Unie actief zijn, gewoon binnen de Unie kunnen aanklagen. Wel vindt er nog teveel bedrog plaats en dat moeten Facebook en Twitter beter doen.

Wat de Commissie betreft, moet Facebook gebruikers duidelijker uitleggen hoe ze in beroep kunnen gaan tegen verwijderde berichten. Daarnaast moet Twitter zijn voorwaarden aanpassen. Dat behoudt zich nu het recht voor alle berichten te verwijderen en dat wil de Europese Unie niet. Ook is men niet tevreden met het feit dat beide bedrijven nog altijd geen duidelijke termijn hebben waarbinnen ze bijvoorbeeld nepnieuws zullen verwijderen.