Cohesity, een specialist op het gebied van secundaire storage-oplossingen, heeft recent nieuwe diensten aangekondigd voor het backuppen, herstellen en beheren van grote hoeveelheden workloads en data, zoals voor Hadoop big data workloads, NoSQL gedistribueerde databases, containers met applicaties in Kubernetes. Daarnaast ondersteunt deze oplossing nu ook populaire SaaS-omgevingen.

De secundaire storagespecialist geeft aan dat het hoognodig is dat grote hoeveelhden data, zoals big data, vanuit een enkel platform kunnen worden beschermd en beheerd. Deze grote hoeveelheden big data, gedistribueerde databases, containers en SaaS-applicaties zijn tegenwoordig een normaal onderdeel van de IT-infrastructuur, maar zijn oplossingen om deze te beheren en te beschermen nog steeds zeer gefragmenteerd en te complex om te beheren. Dit leidt, aldus Cohesity, tot meer kosten en -het stokpaardje van de storagespecialist- meer datafragmentatie.

Door nu backup, recovery en beheer vanuit een enkel webgebaseerd platform te laten verlopen, moeten deze problemen tot het verleden gaan behoren. Bedrijven en organisaties kunnen zo dataverlies beperken, snellere recovery-tijden realiseren, datafragmentatie te lijf gaan en hun databeveiliging en compliance verbeteren, zo beweert Cohesity.

Enkel software-defined platform

Concreet wordt binnen de nu gelanceerde oplossing het databeheer verbeterd door nu alle grote hypervisors te ondersteunen, zoals die van VMware, Nutanix AHV en Microsoft Hyper-V, en verschillende databases en applicaties, waaronder die van Oracle, SQL en SAP HANA.

Daarnaast worden ook diverse storageoplossingen en bestaande fysieke workloads ondersteund op een enkel sofware-defined platform. Met dit platform zijn zaken vanzelfsprekend zaken als security, herstelbaarheid en beheerbaarheid aan toegevoegd, iets wat eerder alleen beschikbaar was voor traditionele databases en applicaties.

Backuppen van hele app én data in Kubernetes containers

Geheel nieuw is dat ook de meest moderne workloads, zoals containers in Kubernetes worden ondersteund. Het nu door de secondaire storagespecialist geleverde platform, dat nog geen naam heeft mee gekregen, biedt onder meer backup- en recovery voor containers binnen Kubernetes.

Deze backup en recovery biedt hiermee dezelfde capaciteit als die voor VM’s, aldus de specialist. Door native integratie beschermt Cohesity nu de onderliggende data en de stateful applicaties zodat eindgebruikers de hele applicatie kunnen backuppen en niet alleen de daarin zich bevindende applicaties

Grote hoeveelheden big data

Via de recente overname van Imanis Data levert de storagespecialist nu ook backup, recovery en databeheer voor big data, zoals Hadoop Distributed File System (HDFS) workloads en NoSQL distributed databases. Hiermee kunnen eindgebruikers meer efficiency bereiken en uiteindelijk ook meer uit de in deze omgevingen bevindende data halen.

Bescherming van SaaS-diensten

Verder biedt de nu uitgebrachte oplossing ook nog meer uitgebreide backup en recovery voor populaire SaaS-diensten, waaronder Microsoft Office 365 en nu voor het eerst ook Microsoft OneDrive.

Deze diensten worden nu beschermd tegen dataverlies door fouten of malware en helpt verder met eDiscovery of compliance. Hiervoor zet Cohesity onder meer Azure Active Directory in. De al door de storagespecialist bestaande mogelijkheden voor Microsoft Office 365 Exchange Online worden hiermee uitgebreid.