Gisteren meldden wij dat P-Edge Media binnenkort de langverwachte Belstatus-applicatie voor de iPhone gaat lanceren. Naar aanleiding van de reacties op dat artikel stelden wij Martin van Spanje, die verantwoordelijk is voor het project, enkele vragen.

Allereerst zijn we ingegaan op de lay-out- en kleurveranderingen van de applicatie ten opzichte van het screenshot dat in september vrijgegeven werd. Tussen het screenshot dat in september vrijgegeven werd en het screenshot van afgelopen woensdag bestaan grote verschillen. Zo is de magenta-roze kleurstelling vervangen door een zwarte en lijkt de applicatie zelf nu meer op een Mac OS X-widget.

We vroegen Martin van Spanje waarom de applicatie zoals afgebeeld in het laatste screenshot er totaal anders uit ziet. "Er is wat geëxperimenteerd met de lay-out", geeft hij aan. "In de bèta-versie zijn iconen en andere graphics gebruikt waarop auteursrechten zitten; de versie was dan ook alleen bedoeld om functionaliteiten te testen en niet de lay-out." Ook geeft hij aan dat de definitieve lay-out nog zal veranderen. "Dit hangt af van de wensen van T-Mobile", zo verklaart hij. "Ook wordt het ontwerp bepaald door een professioneel ontwerper, terwijl de bèta-versie een ontwerp had dat door een programmeur was gemaakt."

In de reacties op het vorige artikel werd ook gerefereerd naar de optie om facturen te kunnen bekijken, die op het laatste screenshot niet meer aanwezig is en ook niet in de lijst met functionaliteiten is opgenomen. Op de vraag waar deze optie gebleven is, verklaart van Spanje, dat "de optie nog niet betrouwbaar was vanwege het complexe factuursysteem van T-Mobile." Deze optie wordt eerst weggelaten en later zal bekeken worden of de optie alsnog toegevoegd kan worden.

Ook vroegen we van Spanje wat hij van zijn applicatie verwacht. "De reacties op de aankondiging van de applicatie waren overweldigend." T-Mobile kwam kort na de aankondiging van de Belstatus-applicatie met een eigen alternatief voor iPhone-gebruikers in de vorm van een webapplicatie. Volgens van Spanje vinden gebruikers dit slechts een "noodoplossing" en kijkt men uit naar een "echte" applicatie. Hij noemt de mogelijkheid voor notificaties in het hoofdscherm-icoon als een van de extra’s die zijn applicatie wel heeft, maar de huidige gadgets niet hebben.

Van Spanje geeft ook aan dat hij van plan is om de applicatie in de toekomst ook van Push Notifications te gaan voorzien. "Als Apple de beloofde Push Notification technologie beschikbaar stelt zal ook gekeken worden om deze te implementeren in de Belstatus applicatie."

Push Notifications is een functionaliteit van de iPhone-software die Apple aanvankelijk in september zou lanceren, maar nu vertraging opgelopen heeft. Waarschijnlijk maakt de functie zijn opwachting in de 2.2 iPhone-software, waarvan onlangs een eerste bèta vrijgegeven werd.

In verband met de aankondiging op de website vroegen wij hem ook wanneer hij verwacht dat zijn applicatie in de App Store zal verschijnen. "De onderhandelingen met T-Mobile zijn nog niet afgerond wegens vakanties bij T-Mobile", verklaart hij. "Naar verwachting zal eind volgende week één en ander worden afgerond. Pas daarna zal de applicatie naar Apple gaan, en wanneer deze wordt geaccepteerd, verkrijgbaar zijn in de App Store."

Onderdeel van deze onderhandelingen is ook de prijs van de applicatie. Vooralsnog is onduidelijk of de applicatie gratis aangeboden zal worden of dat men een vergoeding zal vragen. Van Spanje geeft aan dat dit ook afhankelijk is van de onderhandelingen met T-Mobile. "Er wordt door mij naar gestreefd om de applicatie gratis of zeer goedkoop te maken, maar één en ander is afhankelijk van het product-beleid van T-Mobile", geeft hij tot slot aan.