Het downloaden van muziek, films en computerspelletjes moet strafbaar worden. Wanneer men niet betaald voor deze goederen moet het mogelijk zijn vervolgd te worden, zo vindt de Kamercommissie in een initiatiefnota.

Hiervoor hebben diverse politieke partijen een werkgroep voor opgesteld. De werkgroep bestond uit het CDA, PvdA, SP en VVD. De werkgroep is met een initiatiefnota gekomen die stelt dat het gratis downloaden van muziek, games en films strafbaar moet worden. Tot nu toe is er enkel jurisprudentie die aangeeft dat het strafbaar is om zelf muziek, films, of games te downloaden. De kamer wil dit nu ook in de wet vast leggen, wat een hoop onduidelijkheid moet voorkomen.

De werkgroep heeft twee ministers, Hirsch Ballin van Justitie en Van der Hoeven van Economische Zaken, opgeroepen om te kijken naar dit amendement van initiatief. Hiermee wordt dus zowel het uploaden als downloaden strafbaar.

De Kamercommissie realiseert zich dat er op dit moment geen fatsoenlijk alternatief is. Daarom wordt ook gepleit voor een licentiesysteem op het internet, waarmee men de game, audio-bestand of film mee kan downloaden. Zodra dit er is moet het ‘illegaal’ verkrijgen van bestanden strafbaar worden.

Stoppen van thuiskopieheffing

Verder pleit de Kamercommissie voor een stopzetting van de thuiskopieheffing. Deze heffing, die nu geheven wordt op bijvoorbeeld lege cd’s en dvd’s, moet stopgezet worden en de eigenlijke factor moet aangepakt worden. De heffing is in het leven geroepen als compensatie voor artiesten en bedrijven die schade lijden met de huidige regeling. De Kamercommissie wil in drie jaar de thuiskopieheffing reduceren naar nul euro.

Verder wordt er gepleit voor een centrale groep die de hele auteursrechtenorganisatie herstructureert en vormgeeft, zodat het duidelijk wordt hoe het nu precies zit. De Kamercommissie stelt dat de huidige regelingen veel te ingewikkeld zijn. Hierbij moet eveneens een geschillencommissie gestart worden, waar mensen terecht kunnen wanneer ze een meningsverschil hebben met een instantie.