2min

OpenAI heeft onlangs een geüpdatete variant van zijn GPT-4-model, GPT-4 Turbo, gepresenteerd. Deze verbeterde versie is onder meer actueler doordat het gebaseerd is op zeer recente data. Verder biedt OpenAI voortaan bescherming tegen copyrightclaims en introduceert het de mogelijkheid specifieke toepassingen te maken.

OpenAI presenteert de nieuwe versie van zijn GPT-4-model, GPT-4 Turbo, in preview. GPT-4 Turbo is onder meer getraind op data die strekt tot april 2023. De basis van het GPT-4-model daarentegen loopt tot september 2021.

Daarnaast is de context window van deze modelversie nu uitgebreid naar 128K. Dit betekent dat het model ‘meer data kan zien’, tot 300 pagina’s in een enkele prompt. Met een groter context window kunnen AI-modellen de vraag van een gebruiker beter begrijpen en dat verzorgt een meer gespecialiseerd antwoord. GPT-4 had ter vergelijking twee versies met een context window van 8K en van 32K.

Met GPT-4 Turbo kunnen gebruikers meer complexe taken laten uitvoeren met een enkele prompt, geeft OpenAI aan. Bijvoorbeeld om het antwoord via een specifieke programmeertaal te laten verlopen, zoals XML of JSON.

Ook wordt alle bestaande prompt-functionaliteit, zoals afbeeldingenprompts, tekst-to-speech en de integratie van Dall-E mogelijk. Daarnaast zou het draaien van de nieuwste versie tot drie keer goedkoper zijn dan andere GPT-4-modelversies.

Een schermafdruk van een scherm met een tekstveld en een afbeelding van een berg.

GPT-3.5 Turbo-update

Naast GPT-4 Turbo heeft ook de al bestaande GPT-3.5 Turbo een update gekregen. Nieuwe mogelijkheden zijn hier ook een groter context window, van standaard 16K. Verder zijn ook, volgens de AI-gigant, dezelfde functie-updates van GPT-4 Turbo doorgevoerd.

Beide versies van GPT-4 Turbo en -3.5 Turbo zijn nu beschikbaar in preview. Een pre-productieversie van GPT-4 Turbo moet in de komende weken het levenslicht zien.

Vergoeden copyrightclaims

OpenAI geeft ook aan dat het voortaan eindgebruikers van zijn AI-modellen en tools helpt bij copyrightclaims. Hiermee volgt de AI-gigant Microsoft en Google die deze claims al langer overnemen. Copyright Shield van OpenAI zorgt ervoor dat de AI-gigant alle juridische kosten voor deze copyrightclaims vergoedt.

Introductie GPTs in ChatGPT

Tot slot introduceert OpenAI binnenkort de mogelijkheid dat ontwikkelaars op basis van de AI-modellen eigen specifieke toepassingen voor ChatGPT ontwikkelen. Deze ‘GPTs’ zijn eigenlijk custom prompts die voor een enkele specifieke taak van ChatGPT zorgen. Denk aan een tool dat een stappenplan biedt voor het installeren van hardware, het geven van recepten, het uitleggen van spelletjes of helpt bij creatief schrijven.

De beste resultaten van deze GPTs kunnen beschikbaar worden gesteld in een GPT Store die later deze maand uitrolt. Voorbeelden van GPTs zijn nu al beschikbaar in de betaalde ChatGPT Plus- en Enterprise-versies.

Lees ook: ChatGPT Enterprise van OpenAI verdubbelt snelheid en neemt privacyzorgen weg

Coach voor creatief schrijven - hoe je een coach voor creatief schrijven wordt.