2min

Larry Page, een van de oprichters van Google heeft in zijn eerste week als CEO de bezem flink door het bedrijf heen gehaald. Om bureaucratie terug te dringen en om innovatie te versnellen heeft Page maar liefst zeven topmanagers benoemd die direct aan hem rapporteren.

Vorige week schreven we al over Page zijn werkwijze en dat hij sneller wilde innoveren en Google minder bureaucratisch wilde maken, door bijvoorbeeld verplicht buiten te lunchen met de topmanagers. Zodat zij voor iedereen aanspreekbaar zijn en men ook vragen kan stellen aan hen.

De eerste tegenslag heeft Page inmiddels ook mogen incasseren, een van de grote productmanagers van Google, Jonathan Rosenberg, heeft besloten zijn werk neer te leggen per 1 juni om meer tijd voor zijn gezin te hebben. Page is op zoek naar mensen die zich voor langere tijd aan Google willen verbinden en dat kon Rosenberg niet.

Page heeft er nu exact één week op zitten als de nieuwe CEO en heeft voor de belangrijkste divisies nu zeven topmanagers voorgedragen. Zij zullen direct aan hem rapporteren en zo wordt de bureaucratie teruggedrongen en moet Page sneller beslissingen kunnen nemen en moet Google sneller kunnen innoveren. De internationale analisten noemen het al de "Steve Jobs way" oftewel de manier waarop Steve Jobs, de CEO van Apple werkt. Zij zijn positief over de eerste acties van Page.

Een ander plan van Page is wel opmerkelijk te noemen, hij wil 25 procent van alle bonussen direct koppelen aan Google’s succes op het gebied van social netwerk initiatieven. Google moet een beter antwoord hebben op de concurrentie van bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Als Google dat heeft levert dat weer enorm veel extra advertentieinkomsten op.

Page was in de beginjaren van Google ook CEO van het bedrijf, maar was toen te onervaren en besloot toen het stokje over te dragen aan de meer ervaren Eric Schmidt. Die wist in 10 jaar tijd het bedrijf flijnk te laten groeien van 200 medewerkers tot 24.000 medewerkers nu. Schmidt blijft actief betrokken bij Google maar Page is nu weer de CEO. Het lijkt erop dat Page een duidelijk plan heeft, of het ook werkt zal de toekomst ons leren.