2min

De Kamermeederheid mag dan tegen zijn, het lijkt erop dat het Kabinet haar poot stijf houdt voor een downloadverbod. Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wil een downloadverbod invoeren, al dan niet in een uitgeklede vorm. Hij zegt: "Waarom zouden mensen betalen voor legaal aanbod als het ook gratis illegaal kan?"

Vanmorgen konden we al melden dat zijn initiële wetsvoorstel voor een downloadverbod op auteursrechtelijk beschermd materiaal op weinig steun kon rekenen binnen de kamer en het debat heeft dat inmiddels volledig bevestigd. Teeven is voorstander van een downloadverbod en van het afschaffen van de thuiskopieheffing.

Hij zou graag zien dat mensen die illegaal materiaal downloaden civielrechtelijk bestraft kunnen worden, wat erop neerkomt dat Stichting Brein een betere stok krijgt om mee te slaan. Het zou bijvoorbeeld de Nederlandse internetproviders kunnen dwingen om websites als The Pirate Bay en toegang tot Binaire nieuwsgroepen te blokkeren via een rechterlijk bevel.

Alleen de VVD is op dit moment voorstander van een downloadverbod, de andere partijen zijn bang dat individuele downloaders worden aangepakt die niet zijn opgewassen tegen grote filmmaatschappijen en Stichting Brein. Teeven stelt dat hij de gevaren van het downloadverbod inziet maar hij is van mening dat het mogelijk moet zijn de wet zo te maken dat kleine downloaders niet worden aangepakt. Waar de grens tussen een kleine downloader en een grote downloader liggen is vooralsnog niet besproken.

Hoe het nu verder moet is onduidelijk. Teeven heeft in elk geval stof om over na te denken want er was veel kritiek op het plan. Teeven wil in elk geval dat er een verbod komt, zodat het legale aanbod meer kans krijgt om uitgebreid te worden.

Veel partijen willen echter dat het legale aanbod eerst verder moet worden uitgebreid voordat het ‘illegaal’ downloaden kan worden verboden. Het meest interessante idee lijkt te komen van D66, die stelde voor het radiomodel toe te passen op internet. In dat model kan een radiostation een totaalpakket afnemen aan muziek bij Buma/Stemra. Nu moeten partijen die op internet actief zijn steeds losse afspraken maken met alle verschillende platenmaatschappijen, wat veel lastiger en moeilijker is.

Teeven wil het licentiebeleid wel vereenvoudigen maar het plan van D66 gaat Teeven wat te ver. Hij wil het pakket niet aan alle partijen aanbieden. Ook heeft hij in Europa gepleit voor een eenvoudiger licentiebeleid voor het internet maar het gaat nog wel even duren voordat dat er is. Teeven wil daar niet op wachten want dat duurt te lang. Het debat kon niet worden afgerond binnen de geplande tijd waardoor er nog een tweede termijn zal plaatsvinden over dit onderwerp.