Alle foto’s die op Instagram te vinden zijn, zijn van de sociale dienst, zo is vandaag duidelijk gemaakt. Instagram telt 100 miljoen gebruikers en stelt dat adverteerders foto’s van gebruikers kunnen inzetten voor reclamecampagnes, zonder dat hiervoor toestemming vanuit de gebruiker verleend hoeft te worden.

Ook hoeft Instagram bij het verkopen van de foto’s geen inkomsten door te sluizen richting degene die verantwoordelijk is voor de foto. Facebook, tegenwoordig eigenaar van Instagram, stelt dat hier wel sprake is van een extreem voorbeeld.

De ophef rondom de eigendomsrechten van Instagram-foto’s is ontstaan vanwege nieuwe gebruikersvoorwaarden, welke vanaf 16 januari in zullen gaan. Door de nieuwe voorwaarden zouden gebruikers niet langer kunnen voorkomen dat hun materiaal door derden gebruikt kan worden. Tegelijkertijd kunnen zij daar echte ook niet van kunnen profiteren. De enige oplossing om problemen te voorkomen is het verwijderen van de eigen Instagram-account.

De nieuwe overeenkomst is gecreëerd om een grotere eenheid tussen Instagram en Facebook te creëren. Zo kan bijvoorbeeld ook data tussen Facebook en Instagram gedeeld worden, maar deze informatie kan ook aan derden worden verstrekt.

Eigenaar Facebook kent overigens een gelijksoortige passage in de gebruikersvoorwaarden, maar hierbij is wel sprake van een mogelijkheid tot opt-out. Bij Instagram is dit vooralsnog niet het geval en of zo’n optie er alsnog komt is onduidelijk.