Het einde van de slepende antitrustzaak rondom de zoekmachine Google Search lijkt in zicht. Google wordt verdacht van het misbruiken van haar dominante positie door de zoekresultaten naar eigen voordeel te manipuleren. Het nieuwste voorstel van Google zou mogelijk goed genoeg zijn om tot een schikking te komen.

De zaak tegen Google loopt inmiddels een ruime drie jaar. De zoekgigant zou de zoekresultaten dermate manipuleren dat links naar eigen diensten zoals bijvoorbeeld Google News en Google Finance worden voorgetrokken bij de zoekresultaten, ten koste van de concurrenten.

Volgens het persbureau Reuters zou Google na eerdere, door de Europese Commissie (EC) afgewezen voorstellen, opnieuw met een voorstel zijn gekomen waar de EC akkoord mee zou kunnen gaan en er tot een schikking gekomen zou kunnen worden.

Eurocommissaris Joaquín Almunia verklaart over deze meest recente ontwikkeling: "Als het resultaat van ons onderzoek naar dit voorstel van Google naar onze tevredenheid is, zullen we de huidige weg van toezeggingen vervolgen en komend voorjaar tot een formeel besluit komen." Ook geeft hij aan dat hij denkt dat het komen tot een schikking uiteindelijk het beste zal zijn. Vooralsnog leek het komen tot een schikking nog een lange en zware weg. Mede door de meerdere afwijzingen van te milde voorstellen van Google in de ogen van de Europese Commissie.

Eerder kwam Google onder andere met het voorstel om duidelijker onderscheid te maken tussen gesponsorde en niet-gesponsorde zoekresultaten. Ook was er voorgesteld website-eigenaars meer vrijheid te bieden bij het verkopen van reclame van concurrerende bedrijven naast Google-advertenties. Over de inhoud van het meest recente voorstel van Google is door beide partijen nog niets losgelaten.