1 min

De Europese Unie is nog niet tevreden met Google’s behandeling van vergeetverzoeken. Wanneer een zoekresultaat onzichtbaar gemaakt wordt, moet dat wereldwijd gebeuren, niet alleen op Europese onderdelen van de zoekmachine.

Wanneer een Europese burger bij Google een vergeetverzoek indient en dit verzoek goedkeuring krijgt, maakt Google bij een bepaalde zoekopdracht een website onzichtbaar. Een verzoek kan worden ingediend omdat de vermelde content bijvoorbeeld verouderd, niet kloppend of irrelevant is.

Momenteel wordt het zoekresultaat alleen op Europese websites van Google gefilterd, maar wat de Europese Unie betreft moet dat veranderen. De zoekresultaten dienen wereldwijd verwijderd te worden, dus bijvoorbeeld ook op de Amerikaanse en Japanse versies van Google Search.

De Europese Unie wil deze uitgebreidere aanpak realiseren omdat het nu nog altijd mogelijk is om de ‘verwijderde’ zoekresultaten via de internationale versie van Google Search terug te vinden. Het is echter onduidelijk of Google tot deze extra maatregel gedwongen kan worden, het is wel aannemelijk dat Google zelf weinig toegefelijk zal zijn.

De mogelijkheid om gegevens uit Google Search te laten verwijderen werd medio 2014 geïntroduceerd voor Europese burgers.