4min

Tags in dit artikel

,

Als het aan Cisco ligt, krijgt iedereen in de toekomst de mogelijkheid om in Webex meetings de eigen taal te gebruiken. Vandaag kondigt het bedrijf aan dat de nieuwe Webex Assistant Real-Time Translation feature deze maand als preview beschikbaar komt. Hiermee is het mogelijk om spraak in real time te vertalen. De nieuwe feature werd eerder al officieel aangekondigd, maar is nu dus ook daadwerkelijk beschikbaar in preview.

Naar eigen zeggen wil Cisco virtuele meetings 10 keer beter maken dan fysieke meetings. Dat is nogal een uitspraak, die ongetwijfeld is bedacht op de PR/marketingafdeling van het bedrijf. Je kunt dan ook twisten over de haalbaarheid en wellicht zelfs de wenselijkheid hiervan. Toch is het wat ons betreft wel de juiste mentaliteit als je in deze markt actief bent. Na een jaar in de corona-ellende herkent iedereen waarschijnlijk wel een zekere mate van digitale vermoeidheid. Digitale meetings zijn niet zelden vermoeiender dan fysieke meetings.

Personaliseren voor meer betrokkenheid

Een van de voornaamste aspecten van meetings met mensen in andere landen, is zonder twijfel de taalbarrière. Dat is dan ook waar Cisco zich met de nieuwe feature Webex Assistant Real-Time Translation op richt. Hiermee kun je namelijk in real time vertalen wat deelnemers aan een call zeggen. In theorie kan iedereen nu dus gewoon in hun eigen taal converseren, zonder dat er informatie verloren gaat. Webex Assistant is voor een belangrijk deel het resultaat van de integratie in Webex van Voicea, een bedrijf dat Cisco enkele jaren geleden overnam.

Het idee achter dit nieuwe aanbod is dat je hiermee ook de relevantie van de input verhoogt. Met name voor mensen met weinig vertrouwen in hun beheersing van een vreemde taal, kan het een reden zijn om helemaal niet deel te nemen. En als iemand al deelneemt, dan is die persoon er niet helemaal bij. Dat probleem maak je hiermee dus kleiner. Of het voldoende is om mensen ook daadwerkelijk meer te betrekken bij meetings, zal moeten blijken. Daarvoor moet ook de omgekeerde route mogelijk zijn, dus praten in de eigen taal. Dat is vooralsnog niet mogelijk (zie onder).

Het gaat bij dit soort aankondigingen natuurlijk veel over de persoonlijke impact. Toch mag ook de economische impact van een feature zoals Webex Assistant niet vergeten worden. Je hoeft meetings niet langer te vertalen middels gespecialiseerde tools en kunt nieuwe mensen zoeken in regio’s waar je voorheen vanwege de taalbarrière geen voet aan de grond kreeg, om een paar voorbeelden te noemen.

Meer dan 100 talen

Ten tijde van de aankondiging van deze nieuwe feature, enkele maanden geleden, repte Jeetu Patel, SVP en GM Security en Applications bij Cisco, over ondersteuning voor meer dan 10 talen. Daar is een stevige schep bovenop gedaan in de tussentijd. De preview-versie van Webex Assistant ondersteunt namelijk ruim 100 talen. Patel sprak tijdens een briefing die we bijwoonden over 108 talen, maar gezien het tempo waarmee Cisco opgeschaald is van 10+ naar 100+, kan dat bij publicatie van dit artikel alweer achterhaald zijn.

Let wel, we hebben het hier over talen waarheen vertaald kan worden. Het vertrekpunt is vooralsnog Engels. Dat wil zeggen, het is nu mogelijk om vanuit het Engels naar 108 talen te vertalen in Webex Assistant. Andersom werkt het nog niet. Dat is niet zo gek, als je bedenkt dat Engels de standaardtaal is voor internationale betrekkingen. Daarnaast is het ook geen sinecure om goede spraakherkenning en vertaling te hebben vanuit andere talen. Je hoeft maar naar je Amazon Alexa of Google Assistant te luisteren om hier een bewijs van te horen.

Het is uiteraard wel de bedoeling om ook vertalingen vanuit andere talen mogelijk te maken. Als Cisco virtuele meetings ook daadwerkelijk 10 keer beter wil maken dan fysieke, zal dit ook noodzakelijk zijn. Nu is het nog altijd eenrichtingsverkeer. Wanneer dat mogelijk zal zijn, kon Patel niet zeggen tijdens de briefing.

Blijven trainen

De output van Webex Assistant Real-Time Translation hangt uiteraard af van de training van het (AI-)model erachter. Dat is zeker geen eenvoudige taak. Je hebt immers niet alleen te maken met het vertalen van input, maar ook spraakherkenning. Met andere woorden, niet alleen met wisselende grammaticale structuren, maar ook met wisselende uitspraken, dialecten en spreektempo’s. Tot slot moet er ook weer niet te veel vertraging in de output zitten, want dat ondermijnt de bruikbaarheid van de feature.

Het mag duidelijk zijn dat datgene wat Webex Assistant Real-Time Translation probeert neer te zetten, een stevig klus is. Het mag dan AI-powered zijn, zoals dat zo mooi heet, in de basis is de spraak en structuur van de taal van ieder mens uniek. Er komt dus veel training kijken bij het optimaliseren van de output.

Een stukje real time vertaalde tekst van Jeetu Patel tijdens de briefing die we bijwoonden.

Het is met bovenstaande in het achterhoofd dan ook niet gek dat de Webex Assistant het Engels tijdens de briefing verre van foutloos naar het Nederlands vertaalde. De output was zeker niet onbruikbaar, maar er moeten nog wel wat uren training ingestopt worden. Daar is ook niets mis mee wat ons betreft. Het is een preview. In mei kun je Webex Assistant Real-Time Translation officieel in gebruik nemen, dus er zijn nog enkele maanden om het model verder te verbeteren. Voor nu is vooral belangrijk dat de basis er ligt. Een wereld zonder taalbarrières is weer een stukje dichterbij.