8min

Nieuwste updates zijn niet zomaar extra features, horen we van Cisco EVP Jeetu Patel, maar veranderen het platform op een fundamentele manier.

Deze week vond WebexOne plaats, het jaarlijkse evenement waarop Cisco aan de wereld wil laten zien wat Webex allemaal kan en hoe het steeds beter wordt. Het bedrijf blijft dus geloven in Webex, ook al lijkt de strijd met Microsoft Teams en Zoom niet te winnen voor Cisco. Dat snapt men bij Cisco ook wel, getuige de aankondiging van vorig jaar dat Webex-hardware ook geschikt is gemaakt voor Microsoft Teams.

Het accepteren van de positie ten opzichte van concurrenten, betekent echter nog niet dat de innovatie uit het platform is. Verre van dat zelfs. Volgens Patel, die bij Cisco verantwoordelijk is voor het security- en het collaboration-portfolio is de WebexOne van deze week de editie met de meeste “strategische innovatie” in de geschiedenis. Nog meer innovatie dus dan enkele jaren geleden, toen de hele UI op de schop ging en er 800 updates aan het platform gedaan waren.

Nu is Patel nogal vaak van de boude uitspraken. Zo beloofde hij tijdens de coronaperiode dat virtuele meetings via Webex tot tien keer beter zouden worden dan fysieke meetings. Daar geloofden we toen niets van en geloven we nog altijd niets van. Dat geldt niet voor de boude uitspraak van deze week. Die zou best eens waar kunnen zijn. We bespreken in dit artikel waarom we dat denken.

Afstand 0 dankzij AI

Het zal geen verrassing zijn dat AI een belangrijke rol speelt in de aankondigingen van deze week. Dat is een van de leidende principes geweest bij het ontwikkelen van de huidige updates. “We willen AI zo inbouwen dat het invloed heeft op het hele platform”, stelt Patel. Dat moet Cisco in staat stellen om met Webex naar distance 0 (afstand 0) te gaan, zoals hij het zelf noemt. Daarmee bedoelt hij dat het niet meer uitmaakt of je virtueel of fysiek deelneemt aan een meeting. “Je voelt de afstand niet meer”, geeft hij aan. Dat is waar het in dit hybride tijdperk naartoe moet. AI kan daar dus bij helpen.

Real-Time Media Model (RMM)

De eerste update die we in dit artikel bespreken, heeft de enigszins verwarrende afkorting RMM gekregen. Dat kennen wij als afkorting voor Remote Monitoring and Management. Dat is iets wat onder andere MSP’s veel gebruiken om de omgevingen van hun klanten in de gaten te houden. Bij Cisco bedoelen ze er echter iets anders mee, namelijk Real-Time Media Model.

RMM richt zich op alle communicatie die niet met (gesproken) taal te maken heeft. Daar zit traditiegetrouw de innovatie in bij een platform zoals Webex. Denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van real-time vertalingen enkele jaren geleden. Of het automatisch genereren van een transcript van een meeting. “Dat is op zich fantastisch, maar er gaat ook veel context verloren als je alleen op de taal focust”, volgens Patel. Denk aan armbewegingen, of iemand opstaat en wegloopt van het scherm en gezichtsuitdrukkingen. Dat is wat Cisco met RMM wil toevoegen aan Webex. RMM zal naast LLM gezet worden, waarbij het de output van de LLM meer context geeft. “Je krijgt niet alleen een samenvatting van een call, maar ook context over wat er gebeurde tijdens die call”, volgens Patel.

Deze koppeling van RMM aan de LLM die Webex gebruikt voor een specifieke taak biedt veel mogelijkheden. Als Webex herkent dat iemand even wegloopt uit een call, kan het automatisch een Be Right Back-boodschap in het scherm tonen. Dat geeft de andere deelnemers dan meteen extra context. De deelnemer die uit de call is gestapt, kan zodra hij terug is snel ‘bijgepraat’ worden door Webex over wat deze heeft gemist.

Uiteindelijk is RMM een combinatie van AI en automation. De AI zorgt ervoor dat verschillende soorten communicatie samenkomen in een enkele output. Op basis van die output kunnen dan bepaalde zaken worden geautomatiseerd. Patel realiseert zich overigens ook dat dit niet voor alle non-verbale communicatie even eenvoudig zal zijn. Iemand die even wegloopt uit een call is vrij eenvoudig te herkennen, maar hoe zal Webex zaken zoals gelaatsuitdrukkingen en toon/emotie interpreteren? “Gelaatsuitdrukkingen zijn moeilijk, omdat deze ook voor een deel cultureel bepaald zijn”, geeft hij toe. In deze eerste iteratie zal het dus vooral gaan om de wat minder subtiele zaken. Het doel is echter wel degelijk om ook deze moeilijke onderdelen aan te pakken.

AI Audio Codec

Een tweede update voor Webex tijdens WebexOne is de AI Audio Codec. Vanuit technisch oogpunt vinden wij dit de meest indrukwekkende. De reden hiervoor is dat Cisco hiermee de basis van de audiostream als het ware opnieuw heeft uitgevonden. Met deze nieuwe codec wil Cisco “de natuurkundige principes zoveel mogelijk trotseren”, om de woorden van Patel te gebruiken. De snelheid van het licht en de afstanden waarover de communicatie moet plaatsvinden, brengen beperkingen met zich mee. Daarnaast heb je ook vaak simpelweg te maken met een inferieure verbinding, zeker in gebieden waar de breedbandpenetratie niet bijzonder hoog is. Met de AI Audio Codec wil Cisco de problemen die dit met zich meebrengt zoveel mogelijk beperken.

De basis van de AI Audio Codec is een betere compressie. Volgens Patel is deze compressie tot 16 keer efficiënter dan tot nu toe het geval was. Daarmee wordt het dus mogelijk om binnen de beschikbare bandbreedte veel meer pakketjes te versturen. Dat moet resulteren in een betere en stabielere verbinding. Niet alleen omdat het dan mogelijk wordt om meer pakketjes te versturen die daadwerkelijk gebruikt worden. Het stelt Cisco ook in staat om meer redundante pakketjes te sturen. Hoe meer je er daarvan hebt, des te beter is het signaal dat overblijft. Verliest een signaal alsnog veel pakketjes, dan kan de AI Audio Codec deze pakketjes met behulp van ingebouwde AI-mogelijkheden opnieuw genereren (en onwenselijke bijgeluiden eruit halen).

Uiteindelijk gaat het bij de AI Audio Codec om drie dingen, vat Patel samen: “Efficiëntie, redundantie en reconstructie.” De impact ervan is best fors, als we hem moeten geloven. Uit tests is namelijk gebleken dat een signaal 80-90 procent pakketverlies kan hebben, waarna de audio nog altijd hoorbaar is. Als dat waar is, dan heeft Cisco zonder meer een grote stap gezet op dit vlak.

Super Resolution

Voor de volledigheid, het gaat hier om een nieuwe codec voor de audio van Webex-meetings. Voor de videocomponent doet het in principe niets, behalve wellicht dat het nu in theorie niet of zelden meer nodig is om de video uit te schakelen om de audio te redden. Cisco heeft echter ook iets nieuws bedacht om de video efficiënter door te geven, namelijk Super Resolution. Hiermee kan Webex thumbnails op het endpoint opschalen naar een groter formaat. Dat houdt in dat het signaal naar het endpoint video in thumbnail-formaat streamt en dus veel minder bandbreedte nodig heeft.

Als we vragen of dit geen negatieve impact heeft op de beschikbare compute resources op het endpoint, geeft Patel aan dat dit wel meevalt. “We zijn behoorlijk goed in het gebruik van compute”, volgens hem. Dat zal in de praktijk moeten blijken natuurlijk. Je zou verwachten dat er dankzij de inzet van AI door Webex rekening gehouden wordt met de beschikbare systeembronnen en dat daar slim mee omgesprongen wordt.

Cisco heeft met de AI Audio Codec en met Super Resolution de Webex-stream als het ware opnieuw uitgevonden. Dat kan het doen, omdat het nog steeds veel investeert in deze tak van het bedrijf. De ervaringen die het heeft opgedaan met Callisto, een demonstratie van hoe Webex ingezet kan worden voor communicatie met mensen in de ruimte, zullen ook hebben geholpen. Dat is natuurlijk de ultieme uitdagende omgeving, waarin een beperkte bandbreedte, hoge latency en daarmee dus ook de efficiëntie extreem belangrijk zijn.

Webex AI Assistant

De laatste update die we in dit artikel willen behandelen, is de vervanging van de huidige Webex Assistant. Ook hier draait het om AI. De naam is daarom veranderd in Webex AI Assistant. Het is geen update aan de basisbeginselen van Webex zoals de eerdergenoemde innovaties (RMM, AI Audio Codec, Super Resolution), meer een front-end waarin er mede dankzij deze innovaties allerlei slimme dingen gedaan kunnen worden.

Een schermafbeelding van de Cisco Webex-chat-app op een computerscherm, waarin de slimmere en efficiëntere functies worden getoond.

In de oude Webex Assistant zat al de mogelijkheid tot het krijgen van een transcript en zelfs real-time vertalingen. De Webex AI Assistant gaat nog een stuk verder. Het kan een samenvatting genereren van een meeting. Komt iemand een kwartier te laat bij een meeting, dan kan deze meteen een samenvatting van het eerste kwartier krijgen en daarna gewoon meedoen met de meeting. Verder heeft Patel het tijdens ons gesprek nog over suggesties rondom de toon van een reactie en meer in het algemeen suggesties voor reacties op basis van wat er al besproken is in de berichten in Webex.

We vinden de suggesties rondom de toon van geschreven tekst altijd wat betuttelend overkomen en niet zo heel boeiend. Sneller kunnen reageren door suggesties voor reacties is dan wel weer handig. Het moet zelfs mogelijk worden om een video van de highlights van een meeting te creëren. Dat is ook nuttig. Je hoeft dan geen samenvatting van een meeting te lezen, maar kunt het in een minuut op video voorbij zien komen. Uiteraard is het dan wel de bedoeling dat de Webex AI Assistant de juiste stukken van de meeting kiest. Mensen moeten er vervolgens ook nog op kunnen vertrouwen. Dat zal wel wat gewenning vergen.

Het succes van de Webex AI Assistant zal ook voor een belangrijk deel afhangen van het onderliggende AI-model. Daarover is Patel duidelijk: “Je kunt elk foundational model in de Webex AI Assistant pluggen.” Daarbij zullen de kosten van dergelijke modellen afgezet moeten worden tegen de kwaliteit ervan. In het algemeen zullen organisaties geen model nodig hebben met enorm veel parameters, omdat het vaak zal gaan om een relatief beperkte dataset waar hij mee moet werken.

Conclusie: fundamentele updates bepalen de toekomst van Webex

We hebben in dit artikel vrij uitgebreid stilgestaan bij de updates die Cisco heeft aangekondigd deze week. We hadden het ook bij een wat korter stukje kunnen houden, maar hebben dat bewust niet gedaan. De reden hiervoor is dat het hier niet zomaar over wat extra functionaliteit gaat. Cisco heeft enkele basisbeginselen op de schop gedaan met de introductie van de AI Audio Codec en Super Resolution. Dit kan een zeer wezenlijke impact hebben op de kwaliteit van het signaal en daarmee dus ook op meetings. Met RMM heeft het in potentie heel veel context toegevoegd aan (hybride) meetings en met de Webex AI Assistant kan de gebruikservaring van Webex een stevige boost krijgen. Of het echt richting distance 0 gaat, betwijfelen we. Maar Cisco lijkt er in ieder geval alles aan te willen doen om dit zo dicht mogelijk te benaderen.

Alles begint echter met een goed signaal. Zoals Patel het aan het einde van ons gesprek zegt: “Inputs hebben een grote invloed op outputs.” De nieuwe codec en RMM zijn het begin. Vanaf nu zullen we een versnelling zien in de ontwikkeling van het Webex-platform, belooft hij.

Lees ook: Webex krijgt make-over: gaan we Webexen of blijven we Zoomen?