Managers en medewerkers botsen over de toekomst van hybride werk. Dat blijkt uit onderzoek van Microsoft.

Microsoft ondervroeg tienduizenden professionals in tientallen landen naar hun werkervaring in het afgelopen jaar. Het resultaat werd gepubliceerd in de Work Trend Index 2022.

Het merendeel van de managers geeft aan dat het bestuur van hun organisatie out of touch is. 81 procent van de werknemers zegt even productief of nog productiever te zijn dan een jaar geleden, terwijl 61 procent van de managers vreest dat de productiviteit is verminderd.

Laszlo Bock, het HR-hoofd van Google tussen 2006 en 2016, waarschuwde onlangs dat leiders de grootste moeite hebben met virtueel leiderschap. Het onderzoek van Microsoft bekrachtigt zijn boodschap. 65 procent van de managers wil meer doen om verandering voor hun team te realiseren, maar ervaart onvoldoende invloed of middelen. Ze willen het wel, maar kunnen het niet.

Na regen komt zonneschijn?

De terugloop van Covid-19 creëert een nieuwe kloof. ’s Werelds grootste technologiebedrijven verkondigden in de afgelopen twee jaar dat we prima vanuit huis kunnen functioneren. Nu is het gezondheidsprobleem verminderd en staan dezelfde technologiebedrijven te popelen om hun kantoordeuren te openen. Een groot aantal Google-kantoren is sinds begin april drie dagen geopend. Ook Microsoft ziet een toekomst in hybride werk. Tegelijkertijd heeft minder dan een kwart van de ondervraagde bedrijven vaste afspraken gemaakt over waarom en wanneer medewerkers naar kantoor moeten komen.

Het laatste veroorzaakt onzekerheid. Meer dan een derde van de medewerkers vindt het enorm uitdagend om in te schatten wanneer zij op kantoor of op afstand moeten werken. Wat ons betreft hebben zij een goede reden om onzeker te zijn. Bied je een keuze tussen de thuiswerkplek en het kantoor, dan ontstaan er verschillen. Sommige medewerkers verschijnen vaker dan anderen. Zijn ook de beslissers van een organisatie geneigd om vaker op kantoor te komen, dan kunnen bepaalde medewerkers voorgetrokken worden. “Thuisblijvers staan op de laatste plaats voor promoties en salarisverhogen”, waarschuwde Laszlo Bock, het eerdergenoemde ex-HR-hoofd van Google.

Microsoft deelt de mening. “Hybride werken heeft de toekomst, maar het is voor elke organisatie een uitdaging”, vertelt Shanna Bosmans, Chief Hybrid Officer (CHO) bij Microsoft Nederland. “Er zijn duidelijke verwachtingen en afspraken nodig, waarbij het management transparant is en managers ondersteunt, om te voorkomen dat we terugvallen in oude werkgewoontes.”

Microsoft Teams

Naast werkervaringen werpt het onderzoek een licht op gedrag. De wekelijkse vergadertijd van Teams-gebruikers steeg wereldwijd met 252 procent. Werkdagen werden 46 minuten langer. Werken na werktijd nam met 28 procent toe; weekendwerk met 14 procent. Microsoft redeneert dat medewerkers openstaan voor nieuwe vergadermethodes. Bijna de helft van de ondervraagden is geïnteresseerd in digitale vergaderruimtes in de metaverse. 39 procent is bereid om meetings als avatar bij te wonen.

Tip: Van thuis- naar hybride werken: hoe gaan we daarmee om?