2min

Tags in dit artikel

, ,

Nuance Communications onderneemt stappen om zijn virtuele assistent Nina te verbeteren. Met nieuwe pakketten biedt het organisaties voortaan de mogelijkheid om selfservicegesprekken efficiënter en effectiever te laten verlopen. Er zijn vooral verbeteringen doorgevoerd als het aankomt op het inhoudelijk kennisniveau van de assistent.

Uit een recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat nog geen derde (30%) van de consumenten echt vertrouwen heeft in chatbots. Dat vooral omdat mensen denken dat chatbots weinig kunnen bijdragen als het aankomt op complexe en inhoudelijke zaken, zoals  zaken zoals het regelen van nutsvoorzieningen (35%), bankzaken (29%) of verzekeringen (16%). Tegelijk denken veel consumenten (73%) dat er nog veel winst te halen valt en dat chatbots wel degelijk een prima toevoeging kunnen zijn aan het klantenservicepakket van bedrijven.

Om die reden heeft Nuance daarom de Nina Starter Packs aangepast. Er zijn meerdere pakketten, elk met bepaalde kennis die van toepassing is op een specifieke sector. Op die manier zou de virtuele assistent beter moeten kunnen helpen en wordt het makkelijker voor bedrijven om de bots snel in te zetten. De eerste Nina Starter Packs voor retail banken zijn nu beschikbaar, de Packs voor andere sectoren worden de komende maanden gelanceerd.

“Er wordt van intelligente virtuele assistenten verwacht dat ze niet alleen gericht met in gesprek gaan, maar ook en vooral efficiënt ingaan op de wensen en behoeften van de consument,” zegt Robert Weideman, executive vice president en general manager, Enterprise Division, Nuance. “Door Nina te laten ‘afstuderen’ op verschillende vakgebieden, helpen we organisaties om de bedoelingen van klanten sneller en preciezer te begrijpen en de informatie daarop aan te passen. Deze accurate en intuïtieve gesprekken dragen in belangrijke mate bij aan de versterking van het merk, voorkomen miscommunicatie en leveren organisaties uiteindelijk een snellere ROI op.”