Kunstmatige intelligentie (AI) is in het middelpunt van de belangstelling. Onderzoeksbureaus hebben nu onder de beslissers in 260 grote multinationals onderzoek gedaan.  AI was het onderwerp van dit onderzoek. Vragen die aan de orde kwamen waren onder meer: hoeveel investeert uw bedrijf? Wat verwacht uw bedrijf aan voordelen en welke obstakels ziet u? De uitkomsten waren verrassend en laten zien dat AI meer is dan een hype. Wij delen de belangrijkste conclusies.

Hoe denken grote bedrijven over kunstmatige intelligentie?

De onderzochte bedrijven gaven aan dat zij verwachten dat AI het meest impact zal hebben op de volgende branches:

 • IT, technologie en telecommunicatie (59%);
 • zakelijke dienstverlening (43%);
 • financiële dienstverlening(32%);
 • klantenservice (32%).

De investeringen in de sectoren waarvan het meest rendement verwacht wordt zijn ook inzichtelijk gemaakt.

 • research, innovation en development (50% van de ondervraagden verwacht hier het meeste rendement, 59% investeert hier het grootste deel van het budget in)
 • klantenservice (46% van de ondervraagden verwacht hier het meeste rendement, 62% van de ondervraagden investeert het meeste in de klantbeleving)
 • processen en supply chain (42% van de ondervraagden verwacht hier het meeste rendement, 55% van de ondernemers investeert in operational excellence).

Overigens gaf 80% van de ondervraagden aan op dit moment een investeringsbudget voor AI te hebben. Een derde van de respondenten gaf aan te verwachten dat het budget in de komende drie jaar zal stijgen. Over vijf jaar verwacht men dan ook dat het budget verdubbelt en in 10 jaar zelfs verdrievoudigt. Op dit moment investeren de ondervraagde bedrijven gemiddeld 6,47 miljoen per jaar. In Azie is het gemiddelde onder deze respondenten zelfs 8,25 miljoen. Deze bedrijven investeren nu dus zo’n 1,6 miljard en verwachten dat dit in vijf jaar oploopt naar 3,25 miljard en in 10 jaar naar 4,875 miljard dollar.

Overigens verwacht liefst 91% van de geënquêteerden dat er nog zware uitdagingen te verwerken zijn voordat er winst gemaakt kan worden. Als zwaarste obstakels noemen zij:

 • Het ontbreken van de juiste infrastructuur (40%)
 • te weinig getalenteerd personeel (34 %)
 • te weinig budget voor implementatie (30%)
 • juridische problemen (28%)
 • klantgerelateerde bezwaren (23%)

Al met al lijkt AI zich dus te ontwikkelen tot een volwaardig aspect van de IT-sector met even volwaardige uitdagingen om op te lossen.