2min

Er is al een tijd veel te doen over politieke posts, terrorisme en haatzaaierij op social media. In Duitsland wordt de wetgeving op gebied van social media strenger en in Amerika zijn de tech-reuzen uitgenodigd om in het congres tekst en uitleg te geven over de Russische pogingen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Deze social media bedrijven hebben zich altijd als min of meer onschuldig en onwetend doorgeefluik voorgedaan. Dit blijkt nu anders te zijn. Medewerkers van Google en Facebook hebben actief geholpen met het optimaal verspreiden van anti-islam advertenties. Hun bemoeienis ging zover dat in de traditionele media gevolgen wegens belangenverstrengeling waren opgetreden. Eens te meer zwelt de discussie aan hoe de verantwoordelijkheid op social media verdeeld moet worden. Wij lichten een en ander toe.

Wat hebben medewerkers van Google en Facebook met politieke posts gedaan en wat zijn de gevolgen?

De zaak spitst zich toe op de Amerikaanse conservatieve organisatie Secure America Now. Zij hebben een aantal anti-islamfilmpjes gemaakt. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe Frankrijk eruit zou zien als IS Parijs overgenomen zou hebben. Het blijkt nu dat medewerkers van Google en Facebook deze filmpjes gericht ingezet hebben in de zogenoemde ‘swing states’. Dit zijn de staten waarvan het tijdens de verkiezingen lang onduidelijk blijft of de meerderheid Republikein of Democraat zal blijken.

Uit onderzoek is gebleken dat het mediabureau van Secure America Now aanzienlijke bedragen aan Google en Facebook hebben betaald. In ruil daarvoor hebben medewerkers van Google en Facebook expliciet meegedacht over welke filmpjes gepresenteerd moesten worden. Ook hebben zij de campagnes actief ondersteund door geografische sturing toe te passen en gericht doelgroepen te benaderen. Daarnaast heeft men uitgebreid met Secure America Now getest welke technische kenmerken en formaten de filmpjes voor maximale impact moesten hebben.

Nu blijkt dat Google en Facebook dus zelf bepalen in hoeverre ze politiek betrokken raken rijst de vraag waar hun grenzen liggen. Kan eenieder met een zak geld onbeperkt eisen stellen aan uitzending van hun boodschap of zijn er toch lijnen gedefinieerd? Als die lijnen er al zijn, wie controleert dan de definitie en uitvoering?  Al met al rijst met deze bekentenis ook de vraag in hoeverre Google en Facebook wel echt onwetend waren van de Russische inmenging. Daarnaast is met deze onthullingen een argument gegeven aan de mensen die voor meer regulering van social media pleiten. In ieder geval beloven de komende congresverhoren meer te worden dan een formaliteit.