min

Tags in dit artikel

, , ,

Het illegaal gebruik van zakelijke software is volgens de Business Software Alliance in 2002 licht gedaald. De belangenorganisatie schat het onbetaald gebruik van zakelijke software wereldwijd op 39 procent van de pakketten. Daarmee is de plotselinge stijging van het gebruik van onbetaalde kopieën van softwarepakketten in 2001 gestopt.

In dat jaar bleek 40 procent van de zakelijke software onbetaald gebruikt te worden. In de jaren daarvoor was sprake van een gestage daling van 49 procent in 1994 naar 36 procent in 1999.