In een voorlopige uitspraak van een rechter in de V.S. wint Lindows van Microsoft. Dit nadat de merknaam Lindows verboden was door een andere rechter. Dit keer meent de rechter dat de naam ‘windows’ een te algemeen woord is. Hoewel het nog om een voorlopige uitspraak gaat heeft de rechter de jury aangeraden om later tot eenzelfde conclusie te komen.

"Het maakt niet uit hoeveel geld er is besteed, een algemene term blijft een algemene term", aldus de rechter in Seattle. In de praktijk betekent dit dat Lindows in de VS voorlopig door mag gaan met het verkopen van Lindows software, tot de definitieve uitspraak er is. Wanneer dat precies plaatsvind is nog niet bekend.

In 2001 begon Microsoft al met rechtszaken tegen Lindows. Microsoft vindt dat Lindows teveel lijkt op haar gepatenteerde Windows merknaam. De rechtszaak was al meerdere malen uitgesteld, maar op 1 maart zou de zaak beginnen. Microsoft heeft echter uitstel gevraagd, omdat ze in beroep zou willen gaan tegen het besluit van de rechter in Seattle. Michael Robertson, directeur van Lindows.com, vindt dit puur tijdrekken.

Voor zijn bedrijf is dit een opsteker, aangezien eerder in Nederland de merknaam al verboden was. Nu lijkt het tij zich dus te gaan keren.