1 min

Tags in dit artikel

, , , ,

Docenten en ICT-coördinatoren in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE) willen meer weten over open source en open standaarden, zo blijkt uit een onderzoek van TNS NIPO dat in opdracht van de stichtingen Ict op School en Kennisnet is uitgevoerd.

Scholen geven aan zowel over open source (78% PO; 89% VO) als over open standaarden (77% PO; 90% VO) meer te willen weten. Ze geven gemiddeld een vijfde van hun ICT-budget uit aan software licenties. Als voordelen van open source en open standaarden worden gezien: gemak bij gegevensuitwisseling, onafhankelijkheid van leveranciers en digitale duurzaamheid. Overigens zijn negen van de tien scholen in de praktijk nog weinig bekend met open source en open standaarden. De gevonden cijfers zijn in het BVE ongeveer gelijk aan die van het PO en VO. Wel is duidelijk dat in het BVE meer kennis en ervaring is met open source en open standaarden. Hier geldt overigens dat gezien de kleine groep respondenten (18 ) de resultaten alleen als indicatief kunnen worden beschouwd.

Door de onbekendheid van de scholen met open source software en open standaarden vindt tot nu toe slechts een klein deel van de scholen open source of open standaarden belangrijk bij de aanschaf van software. Wel onderkennen de scholen het belang van open source en open standaarden.