1 min

Tags in dit artikel

, , ,

Windows Installer 3.0 (MSI) zal een belangrijk onderdeel zijn in Service Pack 2. De Installer begint nu zijn definitieve vorm te krijgen en bètatesters kunnen nu de RC2 uitproberen.

MSI 3.0 gaat beheerders van grote netwerken helpen bij het behouden van het overzicht op alle actuele updates. Met Patch Management Support is het een stuk makkelijker om problemen met patches op te lossen. Cumulatieve patches kunnen namelijk ook andere patches bevatten van een eerder stadium. Met Patch Management Support kan een systeembeheerder een installatie weigeren omdat die patch al geïnstalleerd is. Systeembeheerders kunnen dus zelf bepalen in welke volgorde ze de patches installeren.

Microsoft slaat ook een nieuwe weg in op het gebied van patches. Bij het patchen worden altijd volledige bestanden vervangen. Om de patches kleiner en betrouwbaarder te maken, worden voortaan alleen de benodigde veranderingen aan een bestand uitgevoerd.