1 min

Tags in dit artikel

, ,

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) kampt al enige tijd met het feit dat de uitwisseling van bestanden tussen uitzenders en inleners niet optimaal is. Daarom heeft de bond de Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche, (SETU) opgericht. Deze stichting heeft als doel een uitwisselingsstandaard te introduceren binnen de uitzendbranche op basis van de open standaard HR-XML/SIDES.

De laatste jaren dreigde er een situatie te ontstaan waarbij elk uitzendbureau een eigen systeem met bijbehorende bestanden had. De drang naar een standaardisatie binnen de branche leefde al enige tijd bij de ABU, maar nu gaat het er dus defintief van komen. De standaard van SETU is gebaseerd op de internationale hr-XML/SIDES standaard en is vrij beschikbaar.

"In de afgelopen jaren dreigde de situatie te ontstaan waarbij vrijwel ieder uitzendbureau een eigen systeem kende. Niet echt handig, vooral als je als inlener te maken krijgt met meerdere bureaus en voortdurend je in moet stellen op alwéér een ander systeem. Dat probleem hebben we onderkend. Het is voor ons ook reden geweest om een aantal standaarden te laten ontwikkelen. Maar die standaarden moeten ook onderhouden worden. Op het moment regelgeving verandert, of er een wijziging komt in een cao, betekent het dat ook de berichten aangepast moeten worden. Om dat proces in goede banen te leiden, is eind mei SETU opgericht", aldus Laura Spangenberg, beleidsmedewerker bij de ABU.

Op het originele artikel op Livre.nl rust een Creative Commons Licentie.