Volgens Twentse huisartsen zal het elektronisch patiëntendossier niet in 2009 verschijnen. Het zou te veel geplaagd worden door technische problemen, registratieonduidelijkheden en privacy- en aansprakelijkheidonzekerheden.

De huisartsen baseren dit op een mislukt EPD-proefproject. Huisartsen registreerden gegevens niet identiek en informatie was vaak niet actueel. Een ander proefproject dat werd gehouden in Winterswijk kwam niet eens van de grond vanwege technische problemen.

Zij denken dan ook dat de wens van minister Klink om het elektronisch patiëntendossier in 2009 in te voeren, niet gehaald gaat worden.

"De stap naar een grootschalig, landelijk systeem kan pas worden gezet als blijkt dat het op regionaal niveau goed functioneert en veilig is," vertelt Dolf Nijhoff, een Aaltense huisarts die lid is van de Werkgroep Patiëntendossier.

Ook waarschuwt hij voor veiligheidsproblemen. "Het grootste dilemma voor de huisartsen is de kans dat mensen zonder bevoegdheid in patiëntendossiers kijken en daar misbruik van maken. Denk aan het belang van medische gegevens in verzekeringskwesties en bij arbeidsongeschiktheid," zo laat hij weten in de Twentsche Courant.