1 min

Tags in dit artikel

, , , , ,

Apple heeft een patent ingediend waarin het een softwarematige implementatie beschrijft van een beveiligingssysteem dat een beveiligingsorganisatie waarschuwt als de iPhone gestolen wordt.

Specifiek beschrijft het patent een beveiligingssysteem waarbij het toestel in een preventie-modus gezet kan worden. Wanneer de preventie-modus wordt geactiveerd zoals bijvoorbeeld nadat het toestel gestolen is en meermaals de foutieve pincode is ingevoerd, kan de software een beveiligingsinstantie of de eigenaar in de vorm van een bericht of telefoongesprek waarschuwen.

Middels de ingebouwde GPS-lokalisatiefunctie zal dan geprobeerd worden om de telefoon te lokaliseren waarna de locatie aan de beveiligingsinstantie of de eigenaar wordt doorgegeven. Hiermee wordt het dus in theorie mogelijk om meteen een politie-agent op pad te sturen wanneer een toestel als gestolen gemeld staat.


Een grafische voorstelling van het beveiligingssysteem
met de verschillende beveiligingsmodi.

Om in een hogere mate van beveiliging te voorzien, kan het toestel zo geconfigureerd worden dat het automatisch in een lock-down terechtkomt wanneer het toestel wordt blootgesteld aan een vibratie of beweging die hoger ligt dan een vooraf ingestelde drempel. Hierdoor kan volgens Apple ongeoorloofd gebruik van het toestel voorkomen worden.

Gebruikers krijgen de mogelijkheid om de beveiligingsmodi aan te passen voor verschillende situaties waarbij de iPhone in lock-down gaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer het toestel voor langere tijd niets doet (idlen) of wanneer de gebruiker langer dan een vooraf vastgestelde periode niets met het toestel heeft gedaan.