2min

Koningin Beatrix heeft in haar jaarlijkse kersttoespraak haar zorgen uitgesproken over de mensheid. Volgens de Koningin worden mensen steeds afstandelijker door het internet.

"Zonder enig wij-gevoel wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen wordt die leegte niet gevuld, integendeel", zo vertelt de Koningin in haar toespraak. Met virtuele ontmoetingen doelt de Koningin ondermeer op moderne sociale media als Twitter, Facebook en Hyves.


Een ander probleem zouden de anonieme reacties op blogs en nieuwssites zijn, waarin veel gebruikers voornamelijk agressief en ongenuanceerd zijn. De Koningin is van mening dat we op hard op weg naar een totale individualistische samenleving en moeten we terug naar saamhorigheid. Wel geeft Beatrix aan dat in tijden van rampspoed het mooie van de mens naar voren komt.

Aan de communicatie met onze naaste omgeving schort het volgens de Koningin echter nog regelmatig. "Door de communicatie met korte berichten via internet kennen we zelfs onze buren niet meer en lijdt het tot een leeg bestaan." Niet iedereen is het daar echter mee eens, op diverse internetsites konden de uitspraken van de Koningin rekenen op kritiek. Sommigen melden dat ze juist door sites als Twitter weer contact hebben met de buren. Op diverse netwerksites wordt de Koningin digitale onkundigheid verweten, volgens veel internetters moet de Koningin het eerst maar eens zelf proberen en daarna pas een oordeel vellen. Voor zover bekend maakt de Koningin geen gebruik van sites als Twitter of Hyves, laatstgenoemde site heeft haar inmiddels een account aangeboden, zodat ze de dienst zelf kan proberen.