1 min

Tags in dit artikel

, ,

De Amerikaanse consumentenbond concludeert na het testen van de iPhone 4 dat ze het apparaat niet kunnen aanbevelen. Reden hiervoor is het probleem met de ontvangst, zodra gebruikers met hun vinger of hand een specifieke plek linksonder op het apparaat aanraken wordt de signaalsterkte aanzienlijk verzwakt.

In de tests werd er gebruik gemaakt van een drietal iPhone 4 toestellen, alledrie afkomstig van een andere retailer, en werd vastgesteld dat ze allemaal hetzelfde probleem vertonen. Bovendien geven ze aan andere AT&T-telefoons op dezelfde manier getest te hebben, waaronder de iPhone 3GS en de Palm Pre, waaruit blijkt dat het probleem beperkt is tot de iPhone 4.

De Amerikaanse consumentenbond weerlegt de bewering van Apple dat het om een softwarefout zou gaan, en geeft aan dat het wel degelijk een hardwarematig probleem is. De nieuwe iPhone werd getest in een isolatiekamer die alle andere radiosignalen blokkeert. In de kamer werd contact gelegd met een fictief basisstation. Vervolgens zijn er verschillende telefoons met AT&T-simkaarten getest, waar er bij de andere telefoons geen problemen waargenomen werden, faalde de iPhone 4.